h

Nieuws uit 2001

17 oktober 2001

Bizare trends

Heden ontving onze fractie van de BEKO groep een brief met een aanbod om naast het Amusino aan de Burwal in Oss alsnog een “Casino Palace” te mogen vestigen aan de Euterpehof. In ruil daarvoor doet de BEKO groep een aanbod om in Oss jaarlijks voor 250 duizend gulden aan goede doelen te besteden.

Lees verder
4 oktober 2001

WVG indicatiestelling naar RIO?

Op 2 oktober heeft het college ingestemd met de aanpassing van het activiteitenplan van het Regionaal Indicatie Orgaan om een rijkssubsidie van 750.000 gulden veilig te stellen. Het gevolg van deze stellingname betekent het einde van het Osse Wvg loket in de huidige opzet. De indicatiestelling wordt thans gedaan door Wvg-medewerkers onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het collegebesluit impliceert het overbrengen van de indicatiestelling naar het RIO.

Lees verder
2 oktober 2001

Absolute meerderheid voor SP in Osse gemeenteraad

Aanstaande zaterdag, 6 oktober zal de Osse raadszaal niet bevolkt worden door 37% SP leden zoals gebruikelijk maar maarliefst 100% SP-ers.
Daarnaast zullen ook alle wethouders lid zijn van de SP en zelfs de Burgemeester is zaterdag een SP-er.

Lees verder
19 september 2001

Kantsingel veilig, en wel nu!

De Osse politiek is in rep en roer over mogelijk uitstel van verkeers-veiligheids-maatregelen op de hoek van de Kantsingel en de Julianasingel. Terwijl de hele raad erop staat dat de plannen snel worden uitgevoerd, wilden B&W pas in 2003 het financieel tekort op de plannen aanzuiveren.

Lees verder
12 september 2001

Directie ziekenhuis Bernhoven heeft lak aan mening van de mensen

De directie van het ziekenhuis doet aan het einde van het jaar een verzoek aan de minister om een nieuw ziekenhuis te mogen bouwen, aldus directeur Maas. Hiermee toont de directie haar minachting voor de mening van de mensen die het ziekenhuis in Oss willen houden..

Lees verder
5 september 2001

Sportpark Rusheuvel op de schop

Het zal u niet ontgaan zijn dat het Sportpark Rusheuvel gerenoveerd wordt. De SP draagt deze ver-bouwing een warm hart toe. Toch zijn er nog haken en ogen.…….. Aan het woord komen Jan van der Doelen en Henk van Schijndel. Beide raadsleden van de SP houden zich onder andere bezig met sportzaken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier