h

Integratie

10 april 2019

SP stelt vragen over inburgeringstrajecten

Er komt een nieuwe inburgeringswet op ons af, een wet die meer mogelijkheden geeft aan gemeenten om invulling te geven aan het inburgeringstraject. Nu is het zo dat inburgeraars zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering: zij moeten zelf gaan ‘shoppen’ bij aanbieders. In de praktijk is dit voor inburgeraars erg lastig, zij zijn immers nog niet ingeburgerd en kennen de weg onvoldoende. In de meeste gevallen kiest de inburgeraar voor de goedkoopste optie, helaas bieden veel goedkope aanbieders weinig contacturen en weinig begeleiding. Dit gaat ten koste van de inburgeraar, omdat deze bijvoorbeeld minder goed te taal leert of zelfs langer over zijn inburgeringstraject doet. Dit veroorzaakt hoge kosten. Ook de samenleving is gebaat bij goede inburgering en taalbeheersing.

Lees verder
9 november 2018

SP fractie over Osse begroting

Foto: Gemeente Oss / Gemeente Oss

Donderdag 8 november is de eerste begroting van het VDG, CDA, VVD, BeterOss college in de gemeenteraad behandeld. SP fractievoorzitter Jan Zoll legde als eerste uit wat de SP van deze begroting vindt. Hier vindt u de inbreng van de SP en de voorstellen die de SP heeft ingediend.

Lees verder
18 juli 2016

Huisvesting Osse vluchtelingen

Foto: SP

Sinds begin dit jaar worden er in Oss 300 vluchtelingen opgevangen in het oude belastingkantoor. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië en andere oorlogsgebieden. De meeste van dezevluchtelingen krijgen een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven. Van het rijk moeten alle gemeenten vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan woonruimte helpen. In Oss gaat het om enkele honderden mensen.

Lees verder
23 maart 2016

Vluchtelingen in Oss

Uit de hele wereld zijn mensen naar ons land gekomen om te werken, om zich te verenigen met hun familie, of omdat zij hun leven in het land van oorsprong niet zeker zijn. In Nederland moet iedere inwoner gelijkwaardige kansen krijgen. Dat is een voorwaarde om met elkaar te kunnen samenleven.

Lees verder
5 februari 2016

Te oud voor wet Taaleis

Foto: sp

In de afgelopen  raadsvergadering diende SP raadslid Marie Therese Janssen een motie in over de Wet Taaleis. De SP vindt dat er in de uitvoering van de Wet Taaleis met zorg om gegaan moet worden met de groep mensen die al lang in Nederland woont, maar na al die jaren nog geen Nederlands spreekt.

Lees verder
11 juni 2014

Debat over arbeidsmigratie

SP, FNV Lokaal Oss en de Turkse Arbeidersunie (EBO) staan stil bij de komst van de eerste Turkse gastarbeiders naar Nederland (en Oss) in 1964. Op zondag 22 juni 2014 organiseren zij een debat met Jan Marijnissen (SP), Ellen Dekkers (landelijk voorzitter FNV Bondgenoten) en Zeki Arslan (multicultureel instituut Forum). De bijeenkomst start om 14.00 uur in Vivaldi, aan de Molenstraat 81 (inloop vanaf 13.30 uur). De entree is gratis.

Lees verder
22 april 2008

Internationaal Kinderfestival groot succes

Kinderfestival

Meer dan 1500 bezoekers vulden afgelopen zondag speeltuin Elckerlyc. De dag waarop allochtone en autochtone kinderen het van oorsprong Turkse Kinderfeest vierden.

Lees verder
2 februari 2008

Spreiding en integratie

Onlangs werd in de krant de conclusie getrokken dat het spreidingsbeleid in Oss ‘een stille dood was gestorven.’ Met scholen is in 2003 afgesproken dat men ernaar zou streven allochtone kinderen evenwichtiger over de scholen verdeeld te krijgen. De samenstelling op school zou een afspiegeling van de wijk moeten zijn. Dat streven is met de komst van een Islamitische school in een heel ander licht komen te staan.

Lees verder
29 april 2007

Succesvol internationaal kinderfeest

Grootste interculturele evenement van Oss

Lees verder
24 januari 2007

Integratie in het onderwijs

Vandaag werd in de commissie Maatschappelijke Participatie gesproken over het tegengaan van segregatie op basisscholen, een punt waar de SP zich altijd sterk voor heeft gemaakt. Voor kinderen, zwart of wit, is het van het grootste belang om samen op te groeien, dus samen naar school te gaan, waar geleerd en gespeeld wordt. Hieronder kunt u de bijdrage van Lilian Marijnissen lezen:

Lees verder

Pagina's

U bent hier