h

Nieuws uit 2012

30 december 2012

Een gelukkig, gezond en strijdbaar 2013 toegewenst

ER
Zo aan het eind van het jaar kijken we allemaal wel eens terug wat het jaar gebracht heeft en wens je elkaar graag het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Veel mensen hebben zelf, of in hun omgeving, de gevolgen van de crisis gevoeld.
Velen - misschien u ook wel - kennen inmiddels wel iemand in zijn eigen omgeving die zijn baan verloren heeft, die minder thuiszorg krijgt of
die het koophuis maar niet verkocht krijgt. Het is een tijd geweest met veel onzekerheden.

Lees verder
20 december 2012

Geslaagde Kerstborrel in SP-kantoor

LV
Onder een heuse Kerstboom met rode SP-sponsjes en zilveren slingers werd op 18 december door de SP-leden de kerstperiode ingeluid. Na de verkiezingen van een nieuwe voorzitter en een vernieuwd bestuur was het tijd voor een klein feestje.
Met een hapje en een drankje was er gelegenheid om elkaar eens op een andere manier te spreken. Straks ligt alles even stil in verband met de feestdagen. Maar met een kerverse voorzitter en het vernieuwde bestuur is de SP-afdeling Oss helemaal klaar voor 2013!

Lees verder
20 december 2012

Jan Zoll nieuwe voorzitter SP-afdeling Oss

JZ
De SP-afdeling Oss heeft een nieuwe voorzitter gekozen: Jan Zoll. Jan is al heel veel jaren actief in de afdeling. Ook maakt hij deel uit van de gemeenteraad van Oss. Naast Jan werden tien bestuursleden gekozen. Gedeeltelijk leden die voorheen ook in het bestuur zaten maar er zijn ook een aantal nieuwe gezichten bij gekomen.
Jan is het brein achter de vernieuwingsplannen van de SP-afdeling. Met een klein en krachtig bestuur wil hij in Oss de kar gaan trekken. Het doel is om leden die zich aangetrokken voelen tot de SP standpunten, actief bij de afdeling te betrekken. We wensen Jan succes met deze nieuwe uitdaging.

Lees verder
20 december 2012

Zilveren tomaat voor Jules Iding

JI
De algemene ledenvergadering van de SP-afdeling Oss kende een verrassend slot. Jules Iding werd naar voren geroepen en kreeg de zilveren tomaat opgespeld.

Lees verder
19 december 2012

Gemeente Oss op hellend vlak met agrarisch geurbeleid

AG
Op 13 december heeft de gemeenteraad van Oss besloten de minimale afstand tussen veehouderijen en burgerwoningen te halveren. In Oss mogen veehouderijbedrijven die 25-50 meter van een burgerwoning liggen voortaan gewoon uitbreiden. Buiten Oss mag dat alleen wanneer de afstand tenminste 50 meter bedraagt. Een poging van SP-raadslid Adrie Geerts om de andere raadsfracties op andere gedachten te brengen kreeg alleen
de steun van GroenLinks.

Lees verder
7 december 2012

Wel of geen welstand?

welstand
In de Osse politiek wordt momenteel de discussie gevoerd of er eisen moeten worden gesteld aan het uiterlijk van nieuwbouwwoningen of verbouwingen. Technisch gezegd, of de plannen moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. Sommige partijen vinden dat je de burger volledig vrij moet laten. De SP denkt daar genuanceerd over.
Wij denken dat het goed is wanneer er een welstandscommissie is die bouwers een spiegel voorhoudt. Niet met regeltjes, maar met argumenten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier