h

Fractie

Wij stellen u kort voor aan onze raadsleden. Onze fractie bestaat uit negen leden. Daarmee is de SP de tweede partij in de raad, die uit 37
zetels bestaat.

Jan Zoll

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter SP afdeling Oss. Woordvoerder bestuur en organisatie financiën, economie, handhaving,

Albert Arends

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder ruimtelijke ordening stad, Openbaar vervoer

Marie-Therese Janssen

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder WMO en Zorg, werk en inkomen fractiesecretaris

Bas van der Voort

Raadslid

Raadslid SP Oss. Portefeuille: Veiligheid, Participatie, Sport

Martijn Tonies

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder wonen, milieu, natuur

Nurettin Altundal

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder Economie, centrum

Adri Geerts

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder ruimtelijke ordening, milieu en duurzame energie

Ans Broersen

Raadslid

Woordvoerder Onderwijs, Duurzaamheid

Jan van Kreij

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder zorg, werk en inkomen en cultuur.

Jacky Auwens

Burgerlid

Burgerlid SP Oss. Portefeuille: sociale onderwerpen

Paul Westerveld

Burgerlid

Portefeuille: wonen en duurzaamheid

U bent hier