h

Fractie

Wij stellen u kort voor aan onze raadsleden. Onze fractie bestaat uit elf leden. Daarmee is de SP de grootste partij in de raad, die uit 37
zetels bestaat.

Jan Zoll

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter SP afdeling Oss. Woordvoerder bestuur en organisatie financiën, economie, handhaving,

Marie-Therese Janssen

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder WMO en Zorg, werk en inkomen fractiesecretaris

Jan van Kreij

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder zorg, werk en inkomen en cultuur.

Bas van der Voort

Raadslid

Raadslid SP Oss. Portefeuille: Veiligheid, Participatie, Sport

Adrie Geerts

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder ruimtelijke ordening, milieu en duurzame energie

Ans Broersen

Raadslid

Woordvoerder Onderwijs, Duurzaamheid

U bent hier