h

Fractie

Wij stellen u kort voor aan onze raadsleden. Onze fractie bestaat uit elf leden. Daarmee is de SP de grootste partij in de raad, die uit 37
zetels bestaat.

Jan Zoll

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter SP afdeling Oss. Woordvoerder bestuur en organisatie financiën, economie, handhaving,

Marie-Therese Janssen

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder WMO en Zorg, werk en inkomen fractiesecretaris

Bas van der Voort

Raadslid

Raadslid SP Oss. Portefeuille: Veiligheid, Participatie, Sport

Martijn Tonies

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder wonen, milieu, natuur

Adri Geerts

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder ruimtelijke ordening, milieu en duurzame energie

Ans Broersen

Raadslid

Woordvoerder Onderwijs, Duurzaamheid

Jan van Kreij

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder zorg, werk en inkomen en cultuur.

Jacky Auwens

Burgerlid

Burgerlid SP Oss. Portefeuille: sociale onderwerpen

U bent hier