h

Fractie

Wij stellen u kort voor aan onze raadsleden. Onze fractie bestaat uit acht leden. Daarmee is de SP de tweede partij in de raad, die uit 37
zetels bestaat.

Jan Zoll

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter SP afdeling Oss. Woordvoerder bestuur en organisatie financiën, economie, handhaving,

Marie-Therese Janssen

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder WMO en Zorg, werk en inkomen fractiesecretaris

Bas van der Voort

Raadslid

Raadslid SP Oss. Portefeuille: Veiligheid, Participatie, Sport

Jan van Kreij

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder zorg, werk en inkomen en cultuur.

Adrie Geerts

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder ruimtelijke ordening, milieu en duurzame energie

Marja van Lier

Raadslid

Pedagogisch medewerker/coach in de kinderopvang. Voorheen bij Kinderhuis Reek. Lid toneelvereniging Amicitia Berghem. Voorzitter OR Kinderopvang AVEM. Marja woont in Oss

U bent hier