h

Fractie

Wij stellen u kort voor aan onze raadsleden. Onze fractie bestaat uit acht leden. Daarmee is de SP de tweede partij in de raad, die uit 37
zetels bestaat.

Jan Zoll

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter SP afdeling Oss. Woordvoerder bestuur en organisatie financiën, economie, handhaving,

Marie-Therese Janssen

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder WMO en Zorg, werk en inkomen fractiesecretaris

Bas van der Voort

Raadslid

Raadslid SP Oss. Portefeuille: Veiligheid, Participatie, Sport

Jan van Kreij

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder zorg, werk en inkomen en cultuur.

Adrie Geerts

Raadslid

Raadslid SP Oss. Woordvoerder ruimtelijke ordening, milieu en duurzame energie

U bent hier