h

Nieuws uit 2001

3 december 2001

Het geheim van Oss gepresenteerd

‘Het geheim van Oss’, het boek van Kees Slager over de geschiedenis van de SP in Oss, vliegt de winkel uit en ook bij de bibliotheek zijn alle exemplaren constant uitgeleend.

Lees verder
29 november 2001

Brief aan het B&W over openbare avond

Brief aan het B&W over openbare avond

Lees verder
13 november 2001

Actiecomité teleurgesteld over houding gedeputeerde van Nistelrooij

Het actiecomité 'Anna moet blijven' is zeer teleurgesteld over de houding van gedeputeerde van Nistelrooij inzake de kwestie van het behoud van de ziekenhuizen in Oss en Veghel.

Lees verder
6 november 2001

Wethouder Boerboom verkeerd geïnformeerd

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders inzake het Popkollektief en de geïrriteerde houding van verantwoordelijk wethouder Boerboom naar de SP toe.

Lees verder
25 oktober 2001

Ledenvergadering met Jan de Wit druk bezocht

Op een drukbezochtte ledenvergadering op woensdag 24 oktober j.l. is door de afdeling Oss instemmend gereageerd op het concept-verkiezingsprogramma van de SP, wat werd gepresenteerd door 2e Kamerlid Jan de Wit. De hoofdlijnen van het programma werden door alle leden onderschreven.

Lees verder
23 oktober 2001

Rapport professor Casparie gemiste kans

Het rapport voldoet niet aan de verwachtingen en geeft geen antwoord op de hamvraag die had moeten worden beantwoord. Prof Casparie stelt: “Hoewel wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt en niemand precies weet waar het omslagpunt zich bevindt, kan gesteld worden dat ziekenhuizen met 200 bedden als zelfstandige instellingen in de toekomst geen bestaansrecht meer hebben.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier