h

Democratie en overheid

12 juli 2024

SP-raadslid Bas van der Voort gekozen door Europese PSE-Fractie

Foto: SP

PSE-fractie verwelkomt delegatie van jonge progressieve lokale en regionale leiders, waaronder SP-raadslid Bas van der Voort uit Oss. De PSE-fractie heeft vandaag 41 jonge progressieve lokale en regionale politici uit de hele Europese Unie en uit enkele kandidaat-lidstaten officieel verwelkomd. Zij maken deel uit van het programma voor jonge gekozen politici (YEP’s) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), dat jonge gekozen lokale en regionale vertegenwoordigers onder de 35 jaar de mogelijkheid biedt om hun stem te laten horen op EU-niveau, samen te werken met CvdR-leden en deel te nemen aan speciale opleidingssessies en evenementen.

Lees verder
6 juli 2024

Kadernota: Jeugdzorg, cultuur en reclameborden

Foto: SP

De gemeente maakt in het najaar de begroting op voor de komende jaren. Voor de zomer wordt in de Kadernota al gekeken of en hoeveel geld er is voor de komende jaren en waar het geld naar toe kan en moet. Voor de SP staan er drie onderwerpen voorop: De onbeheersbare kosten voor jeugdzorg, ondersteuning voor de cultuur en het besluit van het college om het gebruik van reclameborden in Oss te privatiseren.

Lees verder
9 maart 2024

SP voorstellen versterken democratie in regionale samenwerking

Foto: SP

De gemeente Oss werkt samen met andere gemeenten samen. Dit doen we om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat we samen meer kwaliteit kunnen leveren, of een betere prijs krijgen omdat we samen producten of diensten inkopen. Denk bijvoorbeeld aan de BSOB (belastinginning, WOZ-waarde bepalen), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), of bijvoorbeeld het Duurzaamheidsplein (De milieustraat).

Lees verder
10 december 2023

SP stelt vragen aan minister en college van GS

Foto: SP

Naar aanleiding van de sluiting van Antoon en Frans in Megen heeft SP Tweede Kamerlid Jimmy Dijk vragen aan de minister gesteld. Ook SP Statenlid Maurice Spapens heeft vragen ingediend bij het college van gedeputeerde statan van Noord-Brabant over de voorgenomen sluiting.

Lees verder
16 november 2023

Renske Leijten opent fototentoonstelling in Oss

Foto: SP

Renske Leijten zal na de verkiezingen niet terugkeren in de Tweede Kamer. Toch zit zij niet stil. Afgelopen donderdag opende ze een fototentoonstelling in Oss. Deze fototentoonstelling, voor iedereen gratis te bekijken, staat buiten opgesteld langs het fietspad naast het gemeentehuis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier