h

Democratie en overheid

Zeggenschap

Veel publieke voorzieningen zijn door de overheid van de hand gedaan. Zeggenschap en invloed door inwoners en politiek zijn daardoor uitgehold. Maar Oss wordt gedragen door mensen. We pakken de zeggenschap terug over onze publieke voorzieningen: onze huizen, onze cultuur en onze energievoorziening.

Lees verder

Wijk- en dorpsraden

Wijk- en dorpsraden zijn laagdrempelig en kunnen dienen als ogen en oren voor ambtenaren en bestuur. Wij zorgen dat ze goed kunnen functioneren en nemen hun adviezen serieus.

Lees verder

Wethoudersnorm

Bij de gemeente, bedrijven waar de gemeente aandelen in heeft of instellingen die gesubsidieerd worden door de gemeente hoort niemand meer te verdienen dan een wethouder (in Oss is dat ca. 110.000 euro per jaar). Ook ambtenaren verdienen niet meer dan een wethoudersalaris. De gemeente heeft maximaal 5 procent van de werknemers in de flexibele schil. Het overige personeel heeft een vaste aanstelling.

Lees verder

Vluchtelingen

Oss houdt zich aan de internationale verdragen waarin is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming en een bestaan als volwaardige burgers in hun nieuwe land. We ondersteunen erkende vluchtelingen bij het vinden van werk op niveau, zodat hun kennis en kunde ten goede komen aan de samenleving.

Lees verder

Roemernorm

Oss gaat de Roemernorm hanteren. De gemeente Oss mag daarmee niet meer dan tien procent van de personeelskosten aan externe inhuur besteden.

Lees verder

Regionale samenwerking

De SP is voorstander van samenwerking, maar we willen niet ‘samenwerken om het samenwerken’. Er moet een concreet doel en Oss’ belang mee gemoeid zijn. Wij zijn terughoudend bij het aangaan van verder gaande (regionale) samenwerkingsvormen waarbij de gemeenteraad op afstand komt te staan. Wat lokaal kan, doen we lokaal.

Lees verder

Referendum

Zeggenschap vergroot de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving. Daarom nemen wij de mogelijkheid tot een raadgevend referendum op in het gemeentelijk beleid.

Lees verder

Privatiseringen

Belangrijke diensten en instellingen waar democratische controle van belang is, horen in handen te zijn van de overheid.

Lees verder

Inwonersinitiatieven

Goede, gedragen initiatieven vanuit de buurten, wijken en dorpen worden serieus genomen.

Lees verder

U bent hier