h

Nieuws uit 2010

29 december 2010

SP geeft uitleg in advertentie

Aanstaande vrijdag plaatst de SP opnieuw een grote advertentie in weekblad Regio.
In de advertentie geeft de SP nogmaals uitleg over waarom samenwerking met de VVD onmogelijk is.
In de advertentietekst geeft de SP ook aan nog steeds verantwoordelijkheid te willen nemen in
een college van SP, VDG en PvdA en waarom zo'n college het beste voor Oss is.
Ook wordt ingegaan over de keuze van VDG voor rechts met VVD en CDA.

Lees verder
29 december 2010

EEN GELUKKIG 2011

Natuurlijk kunt u in 2011 weer op de SP rekenen!

Lees verder
28 december 2010

SP ziet geen heil in coalitie met VVD


De bevindingen van informateur Leo Schoots hebben niet geleid tot een standpuntwijziging bij de SP. De partij blijft bij haar conclusie van 2 weken geleden dat de kloof tussen haar en de VVD te groot is om samen deel te nemen aan een college. De SP is van mening dat er geen nieuwe situatie is ontstaan die een herziening van opvattingen zou kunnen rechtvaardigen. Hiermee reageert de SP op het verzoek van informateur Schoots, die heeft gevraagd vandaag vóór 11.00 uur te laten weten of zij alsnog wil onderhandelen over een coalitie met de VVD.

Lees verder
22 december 2010

SP voor voortzetting coalitie


SP informeert ossenaren over ontwikkelingen collegevorming . Zie ook advertentie in weekblad Regio Oss.

Kloof tussen SP en VVD te groot

Lees verder
21 december 2010

Jan van Drie, de rode dominee


Jan van DrieAfgelopen weekend heeft Jan van Drie zijn 50 jarig ambtsjubileum gevierd. In de vele mooie woorden die over hem verteld werden konden we opmaken dat Jan al zolang hij dominee is op de bres staat voor mensen die uitgesloten dreigen te worden, of het nou door armoede, afkomst of een andere reden is. Het evangelie is voor hem niet alleen een kwestie van mooie woorden, maar vooral van aanpakken waar onrecht heerst.

Lees verder
16 december 2010

Kloof tussen SP en VVD te groot


Paul PetersDe SP, VDG, VVD en PvdA hebben de afgelopen week een vijftal verkennende gesprekken gevoerd om te bezien of het mogelijk is om de coalitieonderhandelingen te openen. De SP komt tot de conclusie dat een college bestaande uit deze vier partijen geen kans van slagen heeft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier