h

Nieuws uit 2001

14 juni 2001

Niet straffen, maar belonen

Op dit moment enquêteert de SP mensen, die hun afval bij de milieustraat komen brengen. Een van de eerste vragen luidt: "Wat vindt u ervan dat de gemeente voortaan aan u een extra heffing van f 5,- gaat vragen?"

Lees verder
13 juni 2001

Telefonische enquête gehouden onder 300 inwoners van Oss over de WVG

Uit het rapport "Niet achter de geraniums" Deel lll. De vervoersvoorziening van de WVG in Oss voorziet in een belangrijke behoefte van de gebruikers. Door middel van de voorziening, in natura, of in geld, zijn de meeste mensen in staat om op een acceptabele manier te voorzien in hun vervoer en daarmee in hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Lees verder
4 juni 2001

Gehandicapten willen vooruit

Felle protesten van de gehandicapten en ouderen hebben het nog niet kunnen verhinderen: als het aan dit college ligt gaat het mes in de vervoersvoorziening voor de WVG-ers.

Lees verder
13 mei 2001

23 Mei 18e Tribune-Loop

Woensdagavond 23 mei staat de 18e Tribune-Loop door het Osse centrum op het programma. De atleten en trimmers en jeugd kunnen kiezen of zij 2, 4 of 10 km gaan lopen. De 10 km wedstrijd is een onderdeel van de SP-Maasland Run Classic. De 2 en 4 km wedstrijd start om 19.15 uur en de 10 km om 20.00 uur.

Lees verder
8 mei 2001

Algemene beschouwingen van de SP op de Perspectiefnota

In haar algemene beschouwingen neemt de SP afstand van de neoliberale koers die het college vaart. Deze koers leidt tot een uitverkoop van de publieke zaak en tot een beleid waarin schraalhans keukenmeester is.

Lees verder
27 april 2001

College unaniem achter standpunt 'Anna moet blijven'

De afgelopen weken is er een vruchtbaar contact geweest tussen het college van B en W Oss en het comité van aanbeveling van 'Anna moet blijven'. Het voltallige college heeft zich inmiddels achter het standpunt van het (actie)comité geschaard en onderschrijft daarmee onze doelstelling om zowel voor Oss als voor Veghel een volwaardig ziekenhuis te behouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier