h

Nieuws uit 2024

12 juli 2024

SP-raadslid Bas van der Voort gekozen door Europese PSE-Fractie

Foto: SP

PSE-fractie verwelkomt delegatie van jonge progressieve lokale en regionale leiders, waaronder SP-raadslid Bas van der Voort uit Oss. De PSE-fractie heeft vandaag 41 jonge progressieve lokale en regionale politici uit de hele Europese Unie en uit enkele kandidaat-lidstaten officieel verwelkomd. Zij maken deel uit van het programma voor jonge gekozen politici (YEP’s) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), dat jonge gekozen lokale en regionale vertegenwoordigers onder de 35 jaar de mogelijkheid biedt om hun stem te laten horen op EU-niveau, samen te werken met CvdR-leden en deel te nemen aan speciale opleidingssessies en evenementen.

Lees verder
10 juli 2024

Huurderscomité ‘Geen Roofbouw’ opgericht

Foto: SP

Bizarre plannen van BrabantWonen om 56 sociale huurwoningen in Roofvogelwijk te slopen
De emoties en verontwaardiging spatten er vanaf. Onbegrip en ongeloof. Hoe is het toch mogelijk dat BrabantWonen onze woningen wil slopen, terwijl ze in 2023 nog volop plannen voorlegde voor renovatie en verduurzaming van de woningen? Dat vragen tientallen huurders uit de Roofvogelwijk zich af tijdens de oprichtingsvergadering van het huurderscomité ‘Geen Roofbouw’. Wat voor spel speelt BrabantWonen hier?

Lees verder
6 juli 2024

Kadernota: Jeugdzorg, cultuur en reclameborden

Foto: SP

De gemeente maakt in het najaar de begroting op voor de komende jaren. Voor de zomer wordt in de Kadernota al gekeken of en hoeveel geld er is voor de komende jaren en waar het geld naar toe kan en moet. Voor de SP staan er drie onderwerpen voorop: De onbeheersbare kosten voor jeugdzorg, ondersteuning voor de cultuur en het besluit van het college om het gebruik van reclameborden in Oss te privatiseren.

Lees verder
6 juli 2024

SP bezorgd over de vogels in de ‘Duurzame Polder’

Foto: SP

Al vijf jaar wordt van alles onderzocht over de invloed van windmolens in de polder tussen Oss en Den Bosch. Maar de vogels komen er nog steeds bekaaid af. Terwijl dit gebied toch het belangrijkste weidevogelgebied in Brabant is. En ook een populair rustgebied voor allerlei trekvogels. De SP wil meer duidelijkheid.

Lees verder
4 juli 2024

Het Levenslied in 25 jaar Het Vierde Beeld

Foto: SP

Het cultuurevenement Het Vierde Beeld bestaat 25 jaar. Dat willen we op woensdagavond 28 augustus in het Barbarapark uitbeelden met Het Levenslied. Het levenslied heeft in onze samenleving in veel gedaanten een plek gevonden en past daarom bijzonder goed in de programmering van Het Vierde Beeld.

Lees verder
28 juni 2024

Waarom luisteren we niet naar de bewoners in de Vogelwijk die hun woningen willen behouden?

Foto: SP

Onvermoeibaar bleef SP-raadslid Adrie Geerts zich tijdens de raadsvergadering inzetten voor het behoud van de mooie sociale huurwoningen met tuin in de Vogelwijk. Hij uitte scherpe kritiek op het beleid van Brabant Wonen: “We moeten blij zijn met bewoners die zich thuis voelen in de wijk, die zorgen voor sociale controle en die er graag willen blijven wonen. Zij vormen de ruggengraat van de gemeenschap. Keihard nodig in deze tijd. Dan moet je niet plompverloren een brief in de bus stoppen dat hun huizen gesloopt gaan worden.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier