h

Nieuws uit 2018

22 december 2018

SP: Ons Welzijn mag niet stoppen met Meer Bewegen voor Ouderen

Foto: SP

In Oss bestaat al lang een programma ter bevordering van het gezond ouder worden met sport en dans. Voor het ontmoeten en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen is dit programma van essentieel belang. Bij al deze activiteiten zijn veel betrokken activiteitenbegeleiders aan het werk. Een belangrijk deel van het werk is nog altijd afhankelijk van vrijwilligers. Het ouderenwerk in Oss werd vroeger uitgevoerd door het RIGOM. Dat is samengevoegd met Vivaan en later opgegaan in ONS Welzijn. ONS Welzijn heeft nu besloten om dit “Meer Bewegen voor Ouderen” (MBvO) programma af te stoten. Als reden noemt ONS Welzijn een “herdefiniëring van kerntaken”. Volgens de directie van ONS Welzijn worden zij niet betaald door de gemeente om de bestaande activiteiten te organiseren.

Lees verder
22 december 2018

SP stelt vragen over vergunningen viskramen

Foto: SP

De vergunningen voor het uitbaten van een viskraam voor twee standplaatsen in Oss zijn onlangs door loting aangewezen. Bij zo'n loting is de kans groot dat de huidige eigenaar van een kraam de standplaats vanaf 1 januari niet meer kan gebruiken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de standplaats bij winkelcentrum De Ruwert. Forse investeringen door de kraameigenaar zijn dan ineens niets meer waard. De gang van zaken rondom de loting voor de standplaats is aanleiding voor een aantal vragen over het uitgiftebeleid voor dergelijke standplaatsen en de gevolgen van dit beleid voor kleine ondernemers die afhankelijk zijn van de standplaatsen in het algemeen en de standplaats in de Ruwert in het bijzonder.

Lees verder
22 december 2018

Verenigingen gelijk behandelen: Lithse fanfare wint rechtzaak

Na de verschillende herindelingen krijgen de meeste verenigingen in de dorpen die bij Oss werden gevoegd een lagere subsidie dan andere verenigingen. De SP vindt dat een ongewenste situatie. Daarom heeft SP raadslid Bas van der Voort enige tijd geleden in de gemeenteraad een voorstel ingediend om alle verenigingen in de gemeente Oss gelijk te behandelen. Het voorstel werd niet aangenomen. De Lithse fanfare stapte naar de rechter en wordt nu in het gelijk gesteld.

Lees verder
22 december 2018

Raad tegen SP voorstel voor socaile woningbouw in Walkwartier

Foto: SP

De gemeenteraad heeft de plannen voor het Walkwartier goedgekeurd. Het oude V&D pand maakt plaats voor een nieuw gebouw met winkels, horeca, cultuur en woningen. Dit nieuwe gebouw kost de gemeente vele miljoenen meer dan gebruikelijk bij dit soort projecten. Daarom vindt de SP dat er voor iedereen de mogelijkheid moet zijn om in het nieuwe gebouw te kunnen wonen. Wij hebben een voorstel ingediend om daar ook sociale woningbouw mogelijk te maken. De meeste partijen hielden een slag om de arm. VDG en VVD zijn tegen.

Lees verder
22 december 2018

SP motie lagere OZB voor verenigingen aangenomen

De SP vindt het belangrijk dat wanneer je verenigingen meer financiële verantwoordelijkheid geeft, de gemeente zelf ook actie moet ondernemen. De SP kwam daarom op 13 december met een voorstel in de gemeenteraad om een onderzoek in te stellen naar de aanpassing van het OZB-tarief voor het maatschappelijk onroerend goed. Dit onderzoek moet er voor zorgen dat er straks een goed plan ligt om een lager tarief voor verenigingen mogelijk te maken. Het SP-voorstel om verenigingen en stichtingen zo meer lucht te geven is aangenomen!

Lees verder
2 december 2018

Politiek café Zout zondag 9 december

Foto: SP

In Zout een gastinterview van John Jansen van Galen met sociaal wetenschapper Herman Vuijsje, die vindt dat er in ons land sprake is van opgeklopt racisme. Met Sinan Can, die de vorige keer door een buitenlandse reis verstek moest laten gaan, wordt gesproken over de politieke situatie in Turkije en het Midden-Oosten. Ook de omstreden Osse mestfabriek staat op de agenda.

Lees verder

Pagina's

U bent hier