h

Essent

18 maart 2009

Oss verkoopt aandelen Essent niet


Jan ZollDe SP fractie in de gemeenteraad heeft in januari vragen gesteld over de verkoop van de Essent aandelen aan het Duitse energiebedrijf RWE. De SP vindt dat de energievoorziening een belangrijke maatschappelijke functie is. Net als onderwijs en de gezondheidszorg dient de overheid invloed te houden over de productie en distributie van gas en elektriciteit.

Lees verder
1 maart 2009

Gezond verstand


Het Duitse energiebedrijf RWE staat op het punt om Essent over te nemen. De waarde van Essent wordt geschat op ruim 9 miljard euro. De provincie Noord-Brabant is grootaandeelhouder en verkoop levert een financieel voordeel op van ruim 2 miljard euro, maar dit voordeel is slechts eenmalig en weegt niet op tegen de ernstige nadelen die volledige privatisering van Essent met zich mee gaat brengen.

Lees verder
14 februari 2009

Ossenaren tegen verkoop Essent


Ook de inwoners van Oss blijken in meerderheid tegen de dreigende verkoop van Essent te zijn. Dat bleek vanmiddag in het Osse centrum waar de SP aanwezig was om handtekeningen te verzamelen tegen de dreigende verkoop van Essent aan het Duitse RWE. In enkele uren tijd werden een paar honderd protestkaarten ingevuld door het winkelend publiek.

Nuts zijn ze!

Lees verder
18 januari 2009

Essent verkopen? Ze zijn Nuts!

Op maandag 19 januari zal aan het Willemsplein voor het hoofdgebouw van Essent in Den Bosch het startschot van de SP-campagne tegen de privatisering van Essent worden gegeven. We starten om 5 voor twaalf om uit te drukken dat het nog niet te laat is. De campagnestart zal verricht worden door Agnes Kant.

Lees verder
14 januari 2009

Vragen omtrent Essent

De fractie van de SP wil naar aanleiding van de voorgestelde verkoop van de aandelen Essent door de gemeente onderstaande overwegingen en vragen aan het college voorleggen.

Essent

Lees verder
11 september 2007

Nusent? De stekker ligt er uit

De energiebedrijven Essent en Nuon zullen definitief niet fuseren. De twee energiebedrijven konden het niet eens worden over de machtsverhoudingen na de fusie. Dat maakten de bedrijven vrijdagmiddag jongstleden bekend. De raden van bestuur en de raden van commissarissen hebben vastgesteld dat er geen basis meer is voor het voortzetten van het fusieproces.

Lees verder
21 april 2005

Oss bij protest tegen topsalarissen Essent

Ook uit Oss waren er vandaag een aantal mensen in Den Bosch bij het protest tegen de beloning van topman Boersma van Essent. Het protest ging vooraf aan de aandeelhoudersvergadering van Essent in het Theater aan de Parade in Den Bosch.

Lees verder
13 april 2005

SP vraagt college in te grijpen tegen graaicultuur topmensen energiebedrijven

Geacht college: De afgelopen dagen is er in de samenleving de nodige beroering ontstaan rond de beloning van topmensen bij de energiebedrijven. Zo werd afgelopen week bekend dat Michiel Boersma van energie-en kabelbedrijf Essent vorig jaar een salaris heeft ontvangen van 821.000 euro.

Lees verder
13 april 2005

Essent gaat vrolijk verder!

In 2004 waren er talloze klachten over administratieve fouten bij Essent. Mede naar aanleiding van een grote publieksactie van de SP in 2004, beloofde Essent beterschap. Nu blijkt echter dat het drama over afrekeningen, fouten na verhuizing etc. etc. gewoon weer verder gaat.

Lees verder

U bent hier