h

Nieuws uit 2014

24 december 2014

Nieuw college: veel rechts en liberaal, en weinig sociaal

Vandaag presenteerde het nieuwe stadsbestuur van Oss haar plannen voor de komende jaren. De SP is teleurgesteld over de visieloosheid hiervan. Het nieuwe college stelt ‘realistisch’ te willen zijn. De SP stelt vast dat dit nieuwe college de realiteit neer zet als een objectief gegeven, terwijl hier altijd politieke keuzes aan ten grondslag liggen. We hebben natuurlijk te maken met landelijk beleid, maar lokaal staat het de gemeenten vrij eigen keuzes te maken. De keuzes die dit college voor Oss maakt zijn vooral rechts en liberaal. Het motto lijkt: Lost u het zelf maar op. De SP vindt dat het college daarmee de belangen van de mensenrealiteit negeert. Te denken valt aan de Ossenaren die geen werk kunnen vinden, omdat de werkloosheid oploopt en aan de Ossenaren die in de knel komen omdat ze minder zorg krijgen.

Lees verder
23 december 2014

Treinstation in Berghem?

Foto: Adrie Geerts / Adrie Geerts

Op 3 december heeft de SP het gemeentebestuur van Oss gevraagd te gaan werken aan de komst van een treinstation in Berghem. Op 19 december hebben we antwoord gehad. De gemeente maakt zich er makkelijk vanaf: je laat een ambtenaar bellen met NS.

Lees verder
22 december 2014

Jan, Adrie, Mari-Anne en Paul bedankt!

Op 2 januari wordt de nieuwe raad geïnstalleerd, een raad met een flink gewijzigde samenstelling. De negen raadsleden en drie commissieleden hebben zich de afgelopen jaren volop ingezet voor het politieke werk in de raad, maar zeker ook daarbuiten. Samen met de andere Osse SP leden is veel werk verzet. Ook na de laatste verkiezingen gaat dat allemaal gewoon door. Bij verkiezingen veranderen de fracties vaak van samenstelling. Raadsleden vinden het, om wat voor reden ook, na één of meer periodes tijd om plaats te maken voor nieuwe mensen. Bij het opstellen van de kandidatenlijst worden afwegingen en keuzes gemaakt en de uitslag van de verkiezingen kan gevolgen hebben voor het al dan niet kunnen doorgaan als raadslid. Ook de SP fractie verandert vanaf 2 januari. Vier van onze zittende raadsleden keren niet terug in de raad. Daar staat tegenover dat er vier andere, meest jonge mensen voor de SP in de raad terugkeren. Bij de samenstelling van de kandidatenlijst is bewust gekozen voor deze verjonging. In onze ogen een belangrijke voorwaarde voor continuïteit op de langere termijn.

Lees verder
11 december 2014

Vraag & antwoord over de coalitie onderhandelingen met de SP

Foto: SP

Vraag & antwoord over de coalitie onderhandelingen met de SP

Lees verder
9 december 2014

VDG en CDA blokkeren een gemeentebestuur met SP

Afgelopen donderdagmiddag en vrijdagochtend heeft de SP onderhandeld met VDG en CDA over het stadsbestuur van Oss voor de komende jaren. Na een goede verkiezingsuitslag, waarin de SP met 9 zetels de tweede partij van de gemeente Oss werd en in de stad Oss zelfs de meeste stemmen haalde, wil de SP graag bestuursverantwoordelijkheid nemen in Oss. Helaas bleek na twee dagdelen praten dat VDG en CDA hun keus al gemaakt hadden: zij willen de komende jaren niet besturen met de SP. Bij beide partijen bleek geen enkele bereidheid om ook maar te verkennen wat de
mogelijkheden zijn om minder te bezuinigen op de zorg, zoals vooraf bekend een belangrijk punt voor de SP.

Lees verder
8 december 2014

Frits Wester, Jakob Kohnstamm en Prem Radhakishun in 150e Zout!

Zout bestaat 15 jaar.  Op zondag 14 december vindt de 150e editie plaats met interviews van onder andere parlementair verslaggever Frits Wester, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens  (CBP) Jacob Kohnstamm en multimediaspecialist Prem Radhakishun.

Lees verder

Pagina's

U bent hier