h

Nieuws uit 2000

23 december 2000

Behoud kabel levert Oss tenminste vier miljoen meer op dan verkoop

Uit ambtelijke berekeningen blijkt dat behoud van de kabel tenminste vier miljoen meer opbrengt dan verkoop van de kabel. Bij verkoop uitgaande van een verkoopprijs van f 2000,- per abonnee en een verhoging van de tarieven van 14 naar 21 gulden per maand resteert een boekwinst van 28,4 miljoen gulden. Behoud van de kabel en verhoging van de tarieven van 14 naar 21 gulden levert een winst op van 32,7 miljoen gulden. Een meerwinst van ruim vier miljoen gulden. Op puur financiële gronden is het derhalve verstandiger de kabel niet te verkopen.

Lees verder
7 december 2000

Oss in het schip met aankoop boerderij

We hebben een superaankoop gedaan, betoogt VVD-wethouder Van Orsouw. In werkelijkheid is de gemeente voor 630.000 gulden in het schip gegaan bij de aankoop van een boerderij aan de Macharenseweg en voor 3,2 miljoen eigenaar geworden van een luchtkasteel.

Lees verder
6 december 2000

Gehandicapten doelwit forse bezuiniging

Behalve dat een handicap je veel beperkingen oplegt, maakt ie het leven ook gemiddeld 20 procent duurder. Dat is veel, zeker als je maar een klein inkomen hebt. Het college interesseert dit kennelijk niks.

Lees verder
4 december 2000

De Groene Engel moet blijven

Een dik jaar geleden opende de Groene Engel haar deuren. Na jaren voorbereiding, tegenslag, astbestaffaire was het dan eindelijk zover. Het vorige SP college gaf de Groene Engel financiëel de gelegenheid om zich de komende 2 jaar te bewijzen. Oss was al jaren op zoek naar een cultureel centrum voor jongeren. De Groene Engel zou zo'n podium worden.

Lees verder
3 december 2000

Passieve houding college bij dreigende sluiting ziekenhuis

De Raad van Bestuur van het ziekenhuis Bernhoven is eruit: de ziekenhuizen in Oss en Veghel moeten sluiten. Er komt een nieuw ziekenhuis ergens in niemandsland. Het is een grof schandaal als Oss met haar 65.000 inwoners dat al sinds 1876 een ziekenhuis heeft, dit zou kwijtraken.

Lees verder
29 november 2000

80% van de bevolking is tegen verkoop kabel

Het college van Oss heeft het besluit genomen de kabel te verkopen. Daarmee verkwanselen B en W de belangen van de Ossenaren. Bovendien wordt de mening van de mensen genegeerd, zo blijkt uit een enquête die de SP onder de Ossenaren heeft gehouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier