h

Raadsverkiezingen 2006

29 april 2006

Van Gerven voor levende vissen in de politiek

Tijdens een druk bezochte receptie nam oud-wethouder Henk van Gerven vrijdag 28 april in de Groene Engel afscheid van de Osse bevolking. In zijn toespraak sprak hij de hoop uit vooral herinnerd te worden als een wethouder die op sociaal terrein veel tot stand heeft gebracht in Oss.

Lees verder
14 april 2006

Henk van Gerven neemt afscheid in de raad

In een bewogen toespraak nam Henk van Gerven in de raadsvergadering afscheid als wethouder. Hij vertelde het als een groot voorrecht te hebben ervaren wethouder voor de Osse gemeenschap te kunnen zijn. "Op sociaal terrein heb ik veel kunnen doen voor de mensen." Hij vertelde geen spijt te hebben van zijn inzet voor het behoud van het ziekenhuis. Oss behoort een ziekenhuis te hebben. Liever strijdend ten onder dan je als een mak schaap naar de slachtbank laten leiden, was zijn motto.

Lees verder
4 april 2006

SP-ers Jules Iding en Chris Ermers kandidaat wethouder

Jules Iding en Chris Ermers zijn de twee SP-kandidaten voor het wethouderschap in het nieuwe college van B&W. De leden van de SP hebben dat op hun ledenvergadering van afgelopen maandag besloten.

Lees verder
3 april 2006

SP-achterban geeft groen licht voor nieuw college

De leden van de SP in Oss hebben maandagavond 3 april het licht op groen gezet voor een nieuw college. Tijdens de ledenvergadering van de SP werd het onderhandelingsresultaat van de besprekingen tussen SP, VDG en PvdA door de leden tegen het licht gehouden en goed bevonden.

Lees verder
21 maart 2006

PvdA, SP en VDG gaan een nieuwe coalitie formeren

Dinsdagmorgen 22 maart is de informatieronde langs alle Osse politieke partijen afgerond. Het initiatief voor deze informatieronde is door de grootste partij, de SP, gedaan. PvdA, SP en VDG gaan de komende weken samen aan de slag om een nieuwe coalitie en een nieuw college van BenW samen te stellen.

Lees verder
17 maart 2006

Collegevorming van start

Als voorman van de grootste partij is Jules Iding direct na de verkiezingen begonnen om te kijken welk college het beste voor Oss zou zijn. De bestaande coalitie van SP en VDG heeft geen meerderheid meer en er zal dus iets anders moeten komen. Vrij logisch lijkt een coalitie van SP, VDG en PvdA.

Lees verder
16 maart 2006

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Donderdag 16 maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Nadat de dag ervoor de scheidende raadsleden afscheid hadden genomen werden nu de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Henk van Gerven heeft zijn zetel beschikbaar gesteld en die zal ingenomen worden door Albert Arends. Nieuw gezicht in de fractie is Anne Reijs, ziekenverzorgster bij Vita Nova. Zij kreeg dan ook de nodige bloemen en felicitaties.

Lees verder
16 maart 2006

Jules Iding: "Van Gerven vormde het sociale gezicht van Oss"

Het terugtreden van Henk van Gerven is een zware dobber voor de SP. Het sociale gezicht van Oss kan voor een groot deel op zijn conto worden geschreven. Hij is onaflatend in de weer geweest om de solidariteit met de ouderen, minima en gehandicapten te vergroten. In de gemeenteraad en in het college van BenW.

Lees verder
16 maart 2006

Henk van Gerven niet beschikbaar als wethouder in een nieuwe coalitie

Vanwege de voor de SP tegenvallende verkiezingsuitslag heeft wethouder Henk van Gerven besloten zich niet beschikbaar te stellen als wethouder in een nieuwe coalitie. Het niet kunnen behouden van het ziekenhuis heeft iedereen teleurgesteld en een aantal kiezers heeft dat laten meewegen bij het uitbrengen van hun stem. Henk van Gerven vindt het redelijk en fatsoenlijk daar gevolgen aan te verbinden. In de brief aan de gemeenteraad kunt zijn beweegredenen lezen:

Lees verder
16 maart 2006

SP Oss neemt afscheid van raadsleden

Woensdag 15 maart heeft de gemeenteraad afscheid genomen van 14 raadsleden van alle politieke partijen. Sommige gewild en andere ongewild. Sommige voor een paar weken (vullen de plaats van de nieuwe wethouders weer in) en sommige voorgoed (pensioen).

Lees verder

Pagina's

U bent hier