h

Natuur en Milieu

6 september 2018

SP wil time out voor windmolens

Foto: SP

De bevolking van Oss is opgeschrikt door het plan om 80 windmolens te bouwen in de polder tussen Oss en Den Bosch. Projectontwikkelaars zijn al volop bezig om contracten te sluiten met boeren. Investeren in windmolens levert een rendement van 4-8 %, terwijl het risico minimaal is. De lusten gaan naar het grote geld en de lasten zijn voor de mensen van wie het uitzicht wordt bedorven. Als het aan de SP ligt gaat dit niet gebeuren. Daarom wil de SP een time out om lusten en lasten beter te verdelen. Ook moet  verder gekeken worden naar de effecten die deze plannen hebben op het landschap en de natuur in de polder.

Lees verder
28 augustus 2018

Stort verontreinigde Belgische grond in Alphen gevaar voor milieu en drinkwater

Foto: SP

De Osse afdeling van de SP protesteert tegen het plan om de zandwinplas bij Alphen/Dreumel verder uit te diepen en daarna vol te storten met verontreinigde grond uit België. Zandwinbedrijf Over de Maas BV heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de provincie Gelderland. Dit bedrijf wil komen de jaren nog 3,5 tot 4 miljoen ton zand uit de plas halen en de plas daarna opvullen met grond en baggerslib die van elders wordt aangevoerd. De provincie Gelderland vindt het een goed idee. De SP is het hier niet mee eens en heeft bezwaar ingediend bij de provincie.

Lees verder
13 augustus 2018

SP stelt vragen over veiligheid varkensstallen

Foto: SP

In het Brabants Dagblad van 11 augustus stond dat 1200 varkens in Haaren zijn gestikt in een stal die was verhuurd aan een varkenshouder uit Veghel. Bij de stal was geen toezicht aanwezig en de varkenshouder vertrouwde op geautomatiseerde systemen.

Lees verder

Parken en groengebieden

Oss heeft groen nodig, binnen én buiten de stad. Daar kunnen Ossenaren ontspannen en kan natuur tot bloei komen. We zijn zuinig op onze stadsparken en natuurgebie­den zoals de Geffense Plas. We zijn terughoudend met festivals in het groen, dat kan beter op braakliggende stukken grond of op industrieterreinen.

Lees verder

Openbare ruimte

Een gevarieerde goed onderhouden openbare ruimte maakt het wonen prettig, voorkomt verloedering en gaat langer mee. De kaalslag in de groenvoorziening die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden moet worden hersteld. Dat is ook in het belang van de natuur in stad en dorp.

Lees verder

Mestverwerking

De landbouw moet niet meer ten koste gaan van natuur en milieu. Het milieu in Nederland wordt bovenmatig belast met mest. De omvang van de intensieve veehouderij moet fors worden teruggebracht. Er is geen plaats voor grootschalige mestverwerking in de nabijheid van woonwijken en dorpen. Er is daarmee in Oss geen plaats voor een mestverwerkingsfabriek.

Lees verder

Maashorst

Met Herperduin als onderdeel van de Maashorst heeft Oss een belangrijke natuurparel in handen. De Maashorst ontwikkelt zich mede door de bosomvorming tot een natuurgebied van nationale betekenis. We streven naar de realisatie van de Maashorst als Nationaal Park. Daarbij gaat het niet alleen om natuurontwikkeling, maar ook om de ontwikkeling van recreatie en projecten op het gebied van gezondheid en voeding aan de rand van de Maashorst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier