h

Natuur en Milieu

9 december 2017

winst waait weg

Foto: SP

SP lanceert plan voor gemeentelijk energiebedrijf: laat de winst niet wegwaaien!

Vandaag heeft de SP haar plan gepresenteerd om niet via commerciële ontwikkelaars, maar zelf twee windmolens te gaan exploiteren. Het ontwikkelen van de windmolens door de gemeente zelf levert maar liefst drie keer zo veel rendement op. In 15 jaar tijd is dat 2,7 miljoen euro extra.  Dat komt omdat commerciële partijen er natuurlijk dik aan willen verdienen. De gemeente kan de gehele opbrengst ten goede laten komen aan de Osse samenleving. SP-raadslid Martijn Tonies: “In gemeentelijk beheer hebben we zelf de democratische controle over de windmolens en waait de winst niet weg, maar naar ons toe”.

Lees verder
22 juli 2017

Bos vernield voor vuurwerk

Op 22 juli wordt op het terrein van de Geffense Plas het Fatality festival gehouden. In de week voorafgaand aan het festival is een klein deel van het bos bewust vernield om het afsteken van vuurwerk tijdens het festival mogelijk te maken. Op de  foto’s is te zien wat er is gebeurd.

Foto: SP

Lees verder
6 juli 2017

SP wil dat iedereen van windmolens profiteert

Het buitengebied van Oss staat aan de vooravond van grote veranderingen. Niet alleen bij bedrijventerrein Elzenburg- De Geer, maar ook op diverse andere plaatsen zullen waarschijnlijk groepen windmolens van 200 meter hoog verrijzen. Het gemeentebestuur van Oss wil daarbij de markt de vrije hand geven. Projectontwikkelaars en grondbezitters staan in de rij om een graantje mee te pikken. Want het exploiteren van windmolens is lucratief. Subsidie zorgt ervoor dat de opbrengsten hoog zijn. De kosten zijn relatief laag en de risico’s zijn minimaal.

Lees verder
19 februari 2017

Overtredingen Chemiebedrijven in Oss

Foto: SP
Naar aanleiding van een bericht in Brabants Dagblad van 10 februari en het bericht op de site met als kop ‘Veiligheidsregels door driekwart chemische bedrijven in Brabant overtreden’ heeft SP raadslid Adrie Geerts het college om openheid gevraagd.

Lees verder
29 november 2016

Aantal melkkoeien in Oss opnieuw fors toegenomen

Foto: SP

De SP in Oss maakt zich zorgen over de ongebreidelde groei van de veehouderij in Oss. Terwijl de groei van het aantal varkens door de slechte prijzen inmiddels is gestabiliseerd, blijft het aantal koeien fors toenemen. Dit jaar kwamen er in de gemeente Oss 1250 koeien bij. Een toename van bijna 10% ten opzichte van 2015. Dit komt bovenop de 35% waarmee de melkveestapel de tien jaar ervoor al is gegroeid in Oss.

Lees verder
23 november 2016

SP TEGEN KOMST MESTFABRIEK IN OSS

Dinsdagavond 22 november ging de SP-fractie in overleg met het actiecomité Geen mestfabriek in Oss. De SP blijft tegen de komst van een mestfabriek in Oss en steunt het comité in hun beroepsprocedure.

Lees verder
14 juli 2016

SP wil betere bescherming volksgezondheid

Foto: SP

Vorige week is het langverwachte rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ verschenen. De SP is geschrokken van de conclusies en vindt dat de gemeente Oss in actie moet komen om de gezondheid van haar inwoners beter te beschermen. Oss is een van de gemeenten waar de veestapel nog jaar op jaar groeit.

Lees verder
1 juni 2016

Wij willen geen stront aan de knikker

Foto: SP

SP: Mestfabriek? Nee!

Na een bijeenkomst met enkele bewoners van de Horzak en de SP én na bestudering van het dossier grootschalige mestfabriek zegt de SP nee tegen de mogelijke vestiging van een mestfabriek op het industrieterrein Elzenburg in Oss. We hebben daarvoor de volgende argumenten:

Lees verder
18 april 2016

SP stelt vragen over doodgeschoten reebokje

Afgelopen dinsdag werd bij het transportbandenbedrijf Nab Belting in Oss een jonge reebok doodgeschoten. Inmiddels heeft naast het bedrijf ook de Faunabescherming hier aangifte van gedaan. De eigenaar van het bedrijf stelt aanvankelijk de Dierenambulance te hebben gebeld, maar toen de Dierenambulance niet wilde komen is de Osse politie gebeld. De Osse politie heeft de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen ingeschakeld en die hebben, zonder overleg met de mensen op wiens terrein de jonge reebok liep, de reebok doodgeschoten.

SP raadslid Lilian Marijnissen stelde daarom de volgende vragen aan het college:

Lees verder
15 februari 2016

Gemeentebestuur praat groen, maar kiest grijs

Het huidige gemeentebestuur van Oss praat groen, maar kiest grijs.  Duurzaamheid, energiebesparing en windenergie zijn veelgebruikte termen in de beleidsstukken. Maar ondertussen gaat de gemeente gewoon door met de inkoop van grijze kolenstroom.

De SP wil graag weten wat het kost wanneer de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en overschakelt op duurzame wind- of zonnestroom. Ook wil de SP weten wat het kost wanneer de gemeente zelf windenergie gaat opwekken met een eigen windmolen. Eén windmolen van het formaat dat bij Elzenburg is gepland kan voorzien in driekwart van de stroom die nodig is voor alle straatlantaarns, scholen en openbare gebouwen in de gemeente Oss.

De SP vraagt de gemeente om de voor- en nadelen van de verschillende varianten op een rij te zetten en dit op korte termijn voor te leggen aan de gemeenteraad.

Voor de vragen:

Lees verder

Pagina's

U bent hier