h

Nieuws uit 2001

14 juli 2001

SP-actie milieustraat is succesvol

Wethouder Kerkhof heeft zijn voorstel om entreegeld te gaan heffen bij de Milieustraat ingetrokken. Dit nadat de SP de uitslag van een enquête in het openbaar had gebracht, waaruit bleek dat de meeste burgers weinig voor zo'n entreeheffing voelden.

Lees verder
6 juli 2001

Humor op het plein bij de Grote Kerk

Woensdagvond 29 augustus presenteert Het Vierde Beeld, een initiatief van de SP, haar jaarlijkse culturele activiteit op het plein bij de Grote Kerk. Dit jaar is gekozen voor cabaret.

Lees verder
4 juli 2001

80% tegen verkoop golfbad

Uit een enquête bij 338 mensen uit Oss en omgeving blijkt dat er veel steun is voor de moderniseringsplannen van het golfbad. Ruim driekwart is daarvoor. Met de voorgestelde tariefverhoging van f 1,30 heeft men grote moeite.

Lees verder
28 juni 2001

Gehandicapten bezetten raadhuislaan

Gehandicapten uit Oss bezetten woensdag 27 juni gedurende een half uur de Raadhuislaan. Ze zijn boos omdat hun vervoersvoorziening achteruit dreigt te gaan van 2400 naar 540 gulden per jaar. Er komt weliswaar Collectief Vraagafhankelijk Vervoer beschikbaar, een vervoer van deur tot deur, maar deze voorziening werkt slechts in een straal van 20 kilometer. En wat nu als je broer in Amsterdam en je zus in België woont?

Lees verder
23 juni 2001

Elckerlyc Festival opnieuw succes

Ondanks het wat slechtere weer trok het Elckerlyc Festival op eerste Pinksterdag toch ca. 1500 bezoekers. Dit was minder dan andere jaren maar het is toch wederom een sfeervol en geslaagd festival geworden.

Lees verder
21 juni 2001

Verhoging afvalstoffenheffing ongefundeerd en overbodig

Reserve afvalstoffenheffing in twee jaar gegroeid van 1,2 naar 2,6 miljoen De entreeheffing bij de Milieustraat is van de baan. De wethouder heeft het voorstel terug getrokken. Terecht, want een raadsmeerderheid steunde het voorstel tot tariefverhoging niet. En ook in overeenstemming met de resultaten van onze enquˆte Milieustraat waar een ruime meerderheid van burgers en gebruikers aangaf niet voor entreeheffing te voelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier