h

Nieuws uit 2016

3 december 2016

Evenementen aan de Geffense Plas?

Tijdens recente vergaderingen van de Dorpsraad Geffen en van de Wijkraad Ruwaard, heeft de gemeente Oss tekst en uitleg gegeven over het nieuwe conceptplan van de Geffense Plas als evenemententerrein. In het conceptplan stelt de gemeente voor om op het terrein van de Geffense Plas, maximaal 8 evenementen met versterkt geluid mogelijk te willen maken. 
Dit conceptplan heeft tot grote onrust geleid binnen de groep van omwonenden van de Geffense Plas.Lees verder
29 november 2016

Aantal melkkoeien in Oss opnieuw fors toegenomen

Foto: SP

De SP in Oss maakt zich zorgen over de ongebreidelde groei van de veehouderij in Oss. Terwijl de groei van het aantal varkens door de slechte prijzen inmiddels is gestabiliseerd, blijft het aantal koeien fors toenemen. Dit jaar kwamen er in de gemeente Oss 1250 koeien bij. Een toename van bijna 10% ten opzichte van 2015. Dit komt bovenop de 35% waarmee de melkveestapel de tien jaar ervoor al is gegroeid in Oss.

Lees verder
29 november 2016

SP: Stop met sporten op kunstgrasvelden Voorkomen is beter dan genezen

Foto: SP

Op zondag 27 november 2016 werd bekend gemaakt dat op 58 van de 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Diverse wetenschappers adviseren nu om geen onnodig gezondheidsrisico te lopen, omdat niet gesteld kan worden dat het veilig is om op dergelijke sportvelden te sporten.

De SP vroeg eerder al aandacht voor dit probleem en is net zoals deze wetenschappers van mening dat het voorzorgbeginsel gehanteerd moet worden. Voorkomen is volgens de SP immers beter dan genezen. Het Osse college heeft het vooralsnog aan de clubs zelf overgelaten of zij wel of geen maatregelen willen nemen met betrekking tot sporten op dergelijke kunstgrasvelden.
De SP wil dat het gemeentebestuur de verantwoording niet langer afschuift richting de clubs en de regie weer in eigen hand neemt. Wanneer de gezondheid van sporters niet gegarandeerd kan worden moet de gemeente, als het aan de SP ligt het voortouw nemen en actie ondernemen om deze risico’s te verkleinen. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het Osse college.

Lees verder
29 november 2016

SP wil dubbelspoor bij Ravenstein

Foto: SP

Eric Smaling, SP-Tweede Kamerlid, heeft in Den Haag gepleit voor een dubbel spoor over de brug bij Ravenstein. De spoorbrug vormt al tijdenlang een flessenhals met alle gevolgen van dien.

Lees verder
23 november 2016

SP TEGEN KOMST MESTFABRIEK IN OSS

Dinsdagavond 22 november ging de SP-fractie in overleg met het actiecomité Geen mestfabriek in Oss. De SP blijft tegen de komst van een mestfabriek in Oss en steunt het comité in hun beroepsprocedure.

Lees verder
20 november 2016

SP keurt gemeentebegroting 2017 af

Drie moties SP aangenomen

In de raad van 10 november is de gemeentebegroting voor 2017, opgesteld door het college van B&W, afgekeurd door de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier