h

Oss: zorg voor sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen!

Waarom deze petitie?

Steun de oproep van de SP aan de gemeente Oss:

  • Roep de Tweede Kamer en de regering op om de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties af te schaffen.
  • Houd je aan je eigen Woonvisie 2020 en de prestatieafspraken met de woningcorporaties.
  • Neem bij nieuwbouwplannen voldoende sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen op.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier