h

MSD

9 februari 2019

Wie is de baas in Nederland? De teloorgang van Organon

Foto: SP

SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak schreef een serie columns over de "Bovenbazen". Wie is de baas in Nederland. Deel 8 van deze serie gaat over Hans Wijers (D66), de man achter de ‘bedrijvenpoker’ met Organon, dat ooit de ‘Trots van Oss’ werd genoemd.

Lees verder
9 december 2011

4,6 miljoen voor Life Sciences Park Oss

Jan ZollDonderdag 8 december heeft de gemeenteraad van Oss besloten om met een bijdrage van 4,6 miljoen euro het Osse Life Sciences Park mogelijk te maken. Op initiatief van onder andere de SP is een deel van de bijdrage van de gemeente Oss omgezet van een gift naar een lening. De fractie van de SP heeft zich bij monde van raadslid Jan Zoll sterk gemaakt om niet een renteloze lening te verstrekken maar een lening met een rente gelijk aan de inflatie over de looptijd. Daarmee blijft deze lening voor de inwoners van Oss waardevast.

Lees verder
5 december 2011

Bijdrage Rijk en MSD aan Life Sciences Park onder de maat!

Jan ZollDe gemeenteraad neemt op 8 december de beslissing over de steun aan het Life Sciences Park Oss. SP-raadslid Jan Zoll hierover:
"Het massaontslag bij MSD veroorzaakte vorig jaar een enorme schok. Niet alleen bij MSD maar ook bij andere bedrijven in Oss kwamen veel banen op het spel te staan. Een golf van protest van onder andere de SP, de bonden, de OR en de Raad van Commissarissen heeft er voor gezorgd dat een deel van het werk behouden blijft bij MSD en dat er een nieuw Life Sciences Park wordt opgericht. In het Life Sciences Park komen kleine, nieuwe bedrijven die nieuwe geneesmiddelen gaan ontwikkelen. De gemeente Oss wil samen met de provincie Noord-Brabant, het Rijk en andere investeerders gaan zorgen dat het Osse Life Sciences Park een goede start kan gaan maken. De bijdrage die van de gemeente Oss wordt gevraagd is fors."

Lees verder
25 februari 2011

Motie MSD in Provinciale Staten aangenomen


Sp raadslid en Provinciale Statenlid Mahmut Ercyas heeft namens alle fracties in de Provinciale Staten van Noord-Brabant een motie ingediend over het dreigende drama bij MSD/Organon. De motie is unaniem aangenomen.

Provinciale Staten betuigen daarin hun steun aan de vakbonden, Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen in het kort geding dat zij tegen Merck hebben aangespannen. Ook doen zij een beroep op het kabinet en op het college van Gedeputeerde Staten om alles in het werk te stellen Merck ertoe te bewegen de onderhandelingen te heropenen en massa-ontslagen te voorkomen.

Lees verder
24 februari 2011

Organon licht op!


Organon hoort bij Oss

Vanavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur liet de SP een stukje van historie van Organon in het osse centrum tot leven komen. Op de gevels van in de stad projecteerde de SP een serie foto's van Organon, een bedrijf wat een sterke binding en historie met Oss heeft. Om die binding te laten zien en om de acties van dit moment voor behoud van het bedrijf te steunen heeft de SP vanavond deze actie ondernomen.

Lees verder
21 februari 2011

Kapitaal zonder thuis

Column van Jan Marijnissen

Jan Marijnissen In mijn geboorteplaats Oss voeren de duizenden werknemers van Organon (ja, die van dé pil) al een half jaar strijd met het Amerikaanse MSD, de huidige eigenaar. Het bedrijf wil de hele R&D (onderzoek en ontwikkeling) sluiten, en dat betekent voor bijna 2.200 mensen ontslag. Een drama voor de industriestad Oss.

Lees verder
19 februari 2011

Organon hoort bij Oss


Schande!
foto's: Hans van der Poel. Strijdbaarheid bij MSD medewerkers.

Honderden werknemers van MSD en sympathisanten verzamelden zich zaterdagmiddag in het Osse centrum om actie te voeren tegen het massaontslag. Op het Walplein werd de manifestatie, gepresenteerd door oud SP-leider Jan Marijnissen.

Jan Marijnissen presensteert

Naast burgemeester Herman Klitsie kwamen ook werknemers van Organon, Mariette Hamer van de PvdA, dominee Jan van Drie, SP Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt ,Henk van der Kolk FNV en Jaap Jongenjan van CNV aan het woord. De meesten riepen de aanwezige Organon-medewerkers op strijdvaardig te blijven en de moed niet op te geven.

Lees verder
17 februari 2011

Manifestatie “Organon hoort bij Oss!”

Aanstaande zaterdag 19 februari organiseert de initiatiefgroep “Organon hoort bij Oss!” een manifestatie op het Walplein in Oss. Vanaf 14.00 uur zullen sprekers van verschillende organisaties het woord voeren en er is muziek.

Lees verder
17 februari 2011

Motie over MSD

Op initiatief van de SP komt er donderdagavond een motie in de Raad die waarschijnlijk door alle partijen gesteund gaat worden.
Hier de inhoud van de motie:

Lees verder
17 februari 2011

Verbijstering, teleurstelling en woede bij MSD-Organon

protestmars

Het bericht dat de centrale directie van Merck het bod heeft afgeslagen van een partij die MSD-Organon wil overnemen, is ingeslagen als een bom. Een half jaar lang hebben vertegenwoordigers van vakbonden, ondernemingsraad, raad van commissarissen en directie van MSD zich ingespannen om het bedrijf een toekomst te geven met behoud van een groot deel van het personeel. De verontwaardiging is zo groot omdat het overnamebod ligt binnen de uitgangspunten die de centrale directie van Merck vooraf heeft geformuleerd. Voor het personeel betekent het dat de onzekerheid blijft voortduren en het perspectief er allerminst beter op is geworden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier