h

Economie

10 juli 2020

Oorlog om de polder

Foto: SP

Paul Kasbergen van de vereniging ‘Behoud Lithse Polder’  protesteerde voor aanvang van de raadsvergadering in Oss tegen de grootschalige plannen voor windmolens in de polders van Rosmalen, Lith en Oss. Waarom deze actie Paul? 

Lees verder
26 juni 2020

SP Oss in actie voor hoger minimumloon

De FNV voert in 47 gemeenten actie voor een verhoging van het minimumuurloon naar € 14. Natuurlijk gaan de gemeenteraden daar niet over, maar we kunnen de werkende armen vanuit lokaal niveau wel een politieke steun geven. Dat doet Osse SP dan ook graag. Daarnaast is het ook van belang voor het welzijn van mensen in Oss met een laag inkomen en voor het terugbrengen van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede.

Lees verder
26 juni 2020

SP Oss wil meer maakindustrie op Heesch-West

Foto: SP

Het regionale bedrijventerrein Heesch-West is nu voor een belangrijk deel gericht op grote ondernemingen waaronder veel logistieke bedrijven. het Kabinet gaat naar aanleiding van de coronacrisis onderzoeken waar kansen liggen om extra werkgelegenheid in de maakindustrie te creëren. Het belang van de maakindustrie voor de Osse economie is groot. Maakindustrie levert meer arbeidsplaatsen op in onze regio en dat biedt, zeker in combinatie met "Brainport Eindhoven", kansen voor Osse vakmensen.

Lees verder
19 juni 2020

SP: Meer MKB op bedrijventerrein Heesch-West

Foto: SP

De SP vindt het tijd om opnieuw na te denken over de invulling van het nieuwe bedrijventerrein ‘Heesch-West’. Het bestuur richt zich nog steeds op grootschalige logistiek. Maar is dat niet achterhaald? Dit voorjaar bleek hoe afhankelijk Nederland is geworden van China. We moeten weer meer in Nederland gaan produceren.

Lees verder
24 mei 2020

Wordt het nu glasvezel van E-Fiber of van KPN in Oss?

Foto: SP

In 2019 heeft de gemeente Oss samen met het bedrijf E-Fiber geprobeerd de inwoners van Oss warm te krijgen voor aansluiting op het nog aan te leggen glasvezelnetwerk van E-Fiber. Het aanbod wat aan de inwoners werd voorgelegd betrof een aansluiting op het glasvezelnetwerk van E-Fiber en een abonnement voor internetdiensten bij een aantal geselecteerde providers. 

Lees verder
2 februari 2020

Oss krijgt Walkwartier

Foto: SP

Oss krijgt een Walkwartier. Het voormalige V&D-pand verdwijnt en er komt een nieuw complex terug, compleet met bibliotheek en stadsarchief. SP-fractievoorzitter Jan Zoll gaf bij dit besluit een uitgebreide stemverklaring.

Lees verder
27 november 2019

Plemp de Stijbeemden en Lithse polder niet vol met windmolens

Foto: SP

In 2017 heeft de Osse gemeenteraad besloten om in 2050 een energie neutrale gemeente te zijn. Dit kan worden gerealiseerd door 50% te besparen op het energiegebruik, 25% van de duurzame energie buiten Oss te betrekken en 25% zelf duurzame energie op te wekken. Het college probeert nu in hoog tempo zonneparken mogelijk te maken in het Osse buitengebied. Daarnaast zijn er plannen voor tientallen windmolens in de Stijbeemden en de Lithse polder. De SP stelt een heel andere route voor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier