h

Stads- en streekarchief

2 februari 2020

Oss krijgt Walkwartier

Foto: SP

Oss krijgt een Walkwartier. Het voormalige V&D-pand verdwijnt en er komt een nieuw complex terug, compleet met bibliotheek en stadsarchief. SP-fractievoorzitter Jan Zoll gaf bij dit besluit een uitgebreide stemverklaring.

Lees verder
3 februari 2016

Stadsarchief

Foto: SP

Donderdag 28 februari maakte centrummanager Jack van Lieshout, tijdens een opiniecommissie, totaal onverwacht bekend dat het kantoor van de centrummanager gaat verhuizen naar het voormalige pand van het Stadsarchief in de Peperstraat.

De verhuizing van het Stadsarchief is volgens de SP een volstrekt onnodige en onjuiste beslissing geweest. Juist in dit historische pand komt een Stadsarchief tot zijn recht. Helaas is er toch besloten tot verhuizing. Op vragen wat er in het pand zou komen, de huur loopt immers nog twee jaar door, zijn nooit concrete antwoorden gekomen. Alleen is er een tijd lang gesproken om het Kunstenaarscollectief K26 te verhuizen naar de Peperstraat. We begrijpen van de kunstenaars dat ook zij dachten dat er een eventuele verhuizing zou kunnen komen, maar lazen in de krant dat het niet doorgaat.

De SP is uitermate verbaasd over de huidige ontwikkelingen en heeft daarom de volgende vragen:

Lees verder
14 oktober 2013

Wethouder van Loon moet het eerlijke verhaal vertellen

Jan Cunen MuseumIn de pers beweerde wethouder van Loon dat hij nooit gezegd heeft dat hij Museum Jan Cunen wilde sluiten, doch dat hij slechts een flinke reductie van de subsidie heeft aangekondigd. Waarom dit als sluiting werd opgevat wist de wethouder niet. “Dat moeten we maar oneens grondig analyseren” , was zijn reactie.

Lees verder
8 november 2012

SP verzet zich tegen afbraakbeleid

Paul PetersDonderdag 8 november wordt de begroting voor de komende 4 jaar vastgesteld. Het college van VDG, VVD, PvdA en CDA stellen forse bezuinigingen in het vooruitzicht. Hoewel de schade voor 2013 nog beperkt blijft, volgen er in de jaren daarna bezuinigingen die oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Dit is een direct gevolg van het beleid van het eerste kabinet Rutte en van het nieuwe landelijke regeerakkoord van VVD en PvdA. Daarnaast worden er ook door de coalitiepartijen in Oss keuzes gemaakt die veel inwoners van Oss hard zullen raken. Zowel op sociaal als cultureel gebied worden er ingrijpende maatregelen verwacht.
Hieronder kunt u de inbreng lezen van SP fractievoorzitter Paul Peters bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.


Stilte voor de storm. Dat is in de ogen van de SP de beste typering die je de begroting waar wij het vandaag over hebben kunt geven. Vorig jaar bespraken wij een begroting waarin 10 miljoen euro in werd bezuinigd. Toen werd ook concreet voor welke koers dit college koos. Een kille en harde koers. Er werd 2,5 miljoen bezuinigd op groepen inwoners van onze stad die het wat minder getroffen hebben. De cultuursector moest het ontgelden. De koers van dit college is er eentje van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Typisch liberaal jargon waar in Oss helaas ook PvdA, VDG en CDA in meegaan.

Lees verder
29 juni 2012

Het Stadsarchief moet blijven

Mari-Anne MarijnissenWethouder van Loon ziet in de Gemeenteraad geen groot enthousiasme om het Stadsarchief te behouden,schrijft het Brabants Dagblad. Wie heeft hij dan gehoord? De VVD zeker. Maar die waren vanaf het begin al tegen. De grootste fractie in de raad, de SP, is anders fel voorstander van behoud van Het Stadsarchief. 5 jaar geleden hebben we moeten strijden om het archief voor Oss te behouden. Nu wil men het zomaar bij het oud vuil zetten omdat de wind even tegen zit.

Lees verder
23 april 2009

SP initiatief voor osse canon verwezenlijkt


In oktober 2006 kwam SP raadslid Lilian Marijnissen met een voorstel aan de gemeenteraad om een osse canon te maken. SP Wethouder Chris Ermers presenteert op donderdagmiddag 23 april de Osse canon. Deze is vanaf dan ook te vinden op internet: www.ossecanon.nl.

Lees verder
9 september 2008

Gemeentearcheoloog

Al jaren pleit de SP fractie voor het aanstellen van een stadsarcheoloog. Eindelijk is het verzoek beantwoord en heeft Oss een gemeentearcheoloog: Richard Jansen. Hij is sinds negen jaar werkzaam voor de Faculteit der Archeologie aan de Universiteit van Leiden en verricht vanaf die tijd ook archeologisch onderzoek in Osse bodem.

Lees verder
26 mei 2007

Stadsarchief moet vaker open

Mari-Anne Marijnissen
Al heel wat jaren doet de SP pogingen om meer historische tentoonstellingen over Oss in het museum te krijgen. Maar nu is er binnenkort Het Stadsarchief. Het oude pand in de Peperstraat, wat gedoemd was om gesloopt te worden, is door de vele vragen en interventies van SP-raadslid Mari-Anne Marijnissen verbouwd tot het Stadsarchief.

Lees verder
1 april 2007

Motie Stadsarchief aangenomen

Mari-Anne Marijnissen
In de raadsvergadering van 29 maart is een SP-motie aangenomen over de naam voor het nieuwe stadsarchief gevestigd in Peperstraat 12. Mari-Anne Marijnissen diende de motie in met het voorstel om het pand voortaan Stadsarchief te noemen. Een duidelijke naam die iedereen snapt en de lading van het archief voor een groot deel dekt. Veel beter dan bijvoorbeeld erfgoedlokaal of erfgoedhuis of de 4 vensters!

Lees verder
12 maart 2007

Stadsarchief

Peperstraat 12, het oudste pand van Oss, is mede dankzij de inzet van SP raadslid Mari-Anne Marijnissen van de sloop gered. Vorig jaar is er toen door de gemeenteraad tevens besloten om een deel van het op te heffen Streekarchief naar dit pand te laten verhuizen. Nu wordt er steeds gesproken over “het Erfgoedlokaal”. Een naam die heel veel mensen niets zegt. De SP stelt dan ook voor om deze nieuwe instelling Stadsarchief te noemen. Een naam die duidelijkheid schept

Lees verder

Pagina's

U bent hier