h
12 juli 2024

SP-raadslid Bas van der Voort gekozen door Europese PSE-Fractie

Foto: SP

PSE-fractie verwelkomt delegatie van jonge progressieve lokale en regionale leiders, waaronder SP-raadslid Bas van der Voort uit Oss. De PSE-fractie heeft vandaag 41 jonge progressieve lokale en regionale politici uit de hele Europese Unie en uit enkele kandidaat-lidstaten officieel verwelkomd. Zij maken deel uit van het programma voor jonge gekozen politici (YEP’s) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), dat jonge gekozen lokale en regionale vertegenwoordigers onder de 35 jaar de mogelijkheid biedt om hun stem te laten horen op EU-niveau, samen te werken met CvdR-leden en deel te nemen aan speciale opleidingssessies en evenementen.

Lees verder
10 juli 2024

Huurderscomité ‘Geen Roofbouw’ opgericht

Foto: SP

Bizarre plannen van BrabantWonen om 56 sociale huurwoningen in Roofvogelwijk te slopen
De emoties en verontwaardiging spatten er vanaf. Onbegrip en ongeloof. Hoe is het toch mogelijk dat BrabantWonen onze woningen wil slopen, terwijl ze in 2023 nog volop plannen voorlegde voor renovatie en verduurzaming van de woningen? Dat vragen tientallen huurders uit de Roofvogelwijk zich af tijdens de oprichtingsvergadering van het huurderscomité ‘Geen Roofbouw’. Wat voor spel speelt BrabantWonen hier?

Lees verder
6 juli 2024

Kadernota: Jeugdzorg, cultuur en reclameborden

Foto: SP

De gemeente maakt in het najaar de begroting op voor de komende jaren. Voor de zomer wordt in de Kadernota al gekeken of en hoeveel geld er is voor de komende jaren en waar het geld naar toe kan en moet. Voor de SP staan er drie onderwerpen voorop: De onbeheersbare kosten voor jeugdzorg, ondersteuning voor de cultuur en het besluit van het college om het gebruik van reclameborden in Oss te privatiseren.

Lees verder
6 juli 2024

SP bezorgd over de vogels in de ‘Duurzame Polder’

Foto: SP

Al vijf jaar wordt van alles onderzocht over de invloed van windmolens in de polder tussen Oss en Den Bosch. Maar de vogels komen er nog steeds bekaaid af. Terwijl dit gebied toch het belangrijkste weidevogelgebied in Brabant is. En ook een populair rustgebied voor allerlei trekvogels. De SP wil meer duidelijkheid.

Lees verder
4 juli 2024

Het Levenslied in 25 jaar Het Vierde Beeld

Foto: SP

Het cultuurevenement Het Vierde Beeld bestaat 25 jaar. Dat willen we op woensdagavond 28 augustus in het Barbarapark uitbeelden met Het Levenslied. Het levenslied heeft in onze samenleving in veel gedaanten een plek gevonden en past daarom bijzonder goed in de programmering van Het Vierde Beeld.

Lees verder
28 juni 2024

Waarom luisteren we niet naar de bewoners in de Vogelwijk die hun woningen willen behouden?

Foto: SP

Onvermoeibaar bleef SP-raadslid Adrie Geerts zich tijdens de raadsvergadering inzetten voor het behoud van de mooie sociale huurwoningen met tuin in de Vogelwijk. Hij uitte scherpe kritiek op het beleid van Brabant Wonen: “We moeten blij zijn met bewoners die zich thuis voelen in de wijk, die zorgen voor sociale controle en die er graag willen blijven wonen. Zij vormen de ruggengraat van de gemeenschap. Keihard nodig in deze tijd. Dan moet je niet plompverloren een brief in de bus stoppen dat hun huizen gesloopt gaan worden.”

Lees verder
20 juni 2024

SP wil Zwaluwstraat open houden

Foto: SP

In de nieuwbouwplannen voor de Schadewijk tussen de Vijversingel en de Lijsterlaan wordt voorgesteld om de Zwaluwstraat af te sluiten. In dat geval wordt  de Leeuwerikstraat dus een doodlopende weg. Geen goed idee vindt de SP. De Merelstraat wordt hierdoor ontsluitingsweg. Deze weg gaat dwars door het nieuw geplande Koekoekspark. Kinderen kunnen daar dan niet veilig spelen.

Lees verder
19 juni 2024

SP uit zorgen over veranderingen bij Proeftuin Ruwaard en Ussen

Foto: SP

Per 1 juli dreigt de werkwijze van de proeftuin Ruwaard en Ussen te gaan veranderen. Bewoners die een indicatie hebben voor  dagbesteding, zijn vanaf die datum verplicht om dit af te nemen bij de proeftuin en niet bij andere organisaties. Een slechte ontwikkeling want op deze manier is de keuzevrijheid van deze mensen verdwenen.

Lees verder
14 juni 2024

Karakteristiek Vogelwijkje van de Delftse school moet behouden blijven

Foto: SP

“In de jaren tachtig was het beleid in Oss: eerst besluiten en dan doordrukken.” Aldus SP-raadslid Adrie Geerts tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Spoorlaan/Zwaluwstraat. “Waarom niet geluisterd naar de bewoners en inzetten op niet slopen maar renoveren?”

Lees verder
24 mei 2024

Kickbokser Albert Kraus geeft startschot Tribuneloop 29 mei

Foto: SP

Op woensdag 29 mei zijn de straten van het centrum van Oss het decor van de Paul Peters-Tribuneloop. Kickbokser Albert Kraus, bekend als “The Hurricane”, komt naar de Linkensweg om het startschot te verrichten. Zijn zoon Gradus is in zijn voetsporen getreden maar heeft nu een toernooi in Japan. Anders hadden ze beslist samen het startschot gegeven!

Lees verder

Pagina's