SP Oss

VDG plan subsidieverlaging voorlopig verijdeld

24-07-2016Oss heeft de afgelopen jaren verschillende nieuwe dorps- en wijkcentra gebouwd. Jammer genoeg krijgen deze dorps- en buurthuizen vaak te weinig geld. De huren zijn daarom zo hoog dat de meeste verenigingen deze niet kunnen betalen. VDG heeft nu het plan opgevat om de subsidie van verenigingen te verlagen als die geen gebruik maken van de dorps- en buurthuizen. De verenigingen moeten zo betalen voor het slechte beleid van de gemeente. Wij vinden dit een schandalig plan. VDG heeft het voorstel voorlopig ingetrokken, maar wij blijven het goed in de gaten houden.

› Lees verder

Maycrete woningen: gemeentelijk monument

24-07-2016Oss heeft weinig gebouwen van cultuurhistorische waarden. Vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde zouden de Maycrete woningen op de lijst van gemeentelijke monumenten moeten komen. Daarmee wordt voorkomen dat deze woningen verdwijnen zonder dat het de gemeente geld kost. De SP heeft het college gevraagd om de Maycrete woningen aan te merken als gemeentelijk monument. Nog steeds blijkt dat deze woningen goed bewoonbaar zijn en dat de bewoners er graag wonen. Helaas kreeg ons voorstel geen meerderheid. VDG, CDA en VVD stemden tegen.

› Lees verder

Water in Oss

24-07-2016Watertappunten op verschillende plaatsen in de gemeente dragen bij aan een  gezonde leefstijl. Oss heeft er nu maar een paar. De SP heeft voorgesteld om meer watertappunten te plaatsen op drukbezochte plaatsen in Oss en de buitengebieden. Ook dit voorstel is aangenomen.

Lees hier de motie

› Lees verder

Life Science park

24-07-2016Het Pivot Park (het life sciences park in Oss) ontwikkelt zich op dit moment prima. De SP is van mening dat er vanuit de gemeente ondersteuning mag komen om het Pivot park wat meer bekendheid te geven.
Oss is vanuit de Organon periode wereldwijd bekend als medicijnen stad waar onder andere de pil is uitgevonden. De SP vraagt de gemeente om dit meer bekendheid te geven. Bij het Pivot park zijn veel ontwikkelingen gaande die goed zijn voor de werkgelegenheid. Ook dit SP voorstel is aangenomen.

Lees hier de motie

› Lees verder

Laagdrempelige opvang dak en thuislozen

24-07-2016Voor dak- en thuislozen is er geen goede opvang in Oss. De SP wil voor deze mensen een aparte opvang met mogelijkheden om te wassen, te douchen en eventueel dagbesteding te hebben. Dit voorstel is ook door de raad aangenomen.

Lees hier de motie

› Lees verder

Crisisopvang eenoudergezinnen met jonge kinderen

24-07-2016Regelmatig krijgt de SP signalen dat de opvang voor ouders met jonge kinderen die in de problemen komen niet goed geregeld is. Zij moeten naar het Verdihuis, maar de hulp aan eenoudergezinnen vraagt om speciale begeleiding en opvang. De SP pleit er daarom voor om deze opvang uit te breiden en beter op te zetten. Ons voorstel is aangenomen. Alleen het CDA en Beter Oss waren tegen.

Lees hier de motie

› Lees verder

SP voorstellen aangenomen

24-07-2016Afgelopen donderdag is in de raad de Kadernota vastgesteld, de eerste stap voor het opstellen van de begroting. De SP heeft uitgebreid stil gestaan bij de bezuinigingen in de zorg. Nog steeds heeft de wethouder geen echte reparaties toegepast voor de mensen die gekort zijn op de thuiszorg. De SP zal daar in september zeker weer op terug komen.

› Lees verder

Maasveren moeten blijven varen.

18-07-2016Gemeente en Provincie zijn nu aan zet.

De ponten over de Maas hebben het moeilijk. Stichting Maasveren dreigt in financiële problemen te komen. Daardoor zouden veerdiensten worden verminderd of zelfs uit de vaart genomen moeten worden. Omdat de verbindingen over de Maas belangrijk zijn voor forensen, scholieren en toeristen vindt de SP dat deze vorm van openbaar vervoer door moet gaan.

› Lees verder

Huisvesting Osse vluchtelingen

18-07-2016Sinds begin dit jaar worden er in Oss 300 vluchtelingen opgevangen in het oude belastingkantoor. De meeste vluchtelingen komen uit Syrië en andere oorlogsgebieden. De meeste van dezevluchtelingen krijgen een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven. Van het rijk moeten alle gemeenten vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan woonruimte helpen. In Oss gaat het om enkele honderden mensen.

› Lees verder

Individuele foto's Tribuneloop

18-07-2016Hier geeft  Paul Peters het startschot voor de Tribuneloop. Alle andere individuele foto's van alle lopers en van de prijsuitreiking  kunt u vinden onder deze link.

› Lees verder

Pagina's