SP Oss

Die verdient nou echt een lintje!

Nominaties kinderlintjes 2016 van start!

 

"Die verdient nou echt een lintje!" Vaak wordt dat gedacht en gezegd wanneer iemand zich groothartig, belangeloos en menslievend opstelt. Voor de grote mensen bestaat er de bekende jaarlijkse lintjesregen. Maar ook de jeugd tot en met 17 jaar kan gehuldigd worden.

Foto: SP

Jaarlijks worden in de maand november in de gemeente Oss de SP-Kinderlintjes uitgereikt. Dit jaar zal dit evenement al weer voor de tiende keer plaatsvinden. Reden te meer om er op vrijdag 18 november 2016 een extra groot feest van te maken!

› Lees verder

Ans Broersen geinstalleerd als raadslid

23-09-2016Afgelopen raadsvergadering is Ans Broersen als SP raadslid geïnstalleerd. Zij vervangt voorlopig Jeanny Smeets die  wegens ziekte afwezig is. Van fractievoorzitter Jan Zoll ontving ze een mooi boeket bloemen. Succes Ans.

› Lees verder

Toerist stopt niet bij de grens van Oss

23-09-2016In juli vorig jaar heeft de Gemeenteraad een SP motie aangenomen om tot een vernieuwde visie en actieplan te komen om toerisme en recreatie in Oss beter op de kaart te zetten. De SP heeft daar zo haar eigen ideeën over en presenteerde deze eerder aan de pers en aan de gemeenteraad.

› Lees verder

Wachtlijsten jeugdhulpverlening taboe

23-09-2016De afgelopen periode is er veel onrust ontstaan over de wachtlijsten van de jeugdhulpverlening. Uit onderzoek blijkt dat de wachtlijsten stijgen. Ouders en jongeren zijn hier de dupe van.

De gemeente Oss heeft besloten om extra gelden (500.000 euro) beschikbaar te stellen voor het oplossen van de wachtlijsten. De SP is uiteraard voor het opheffen van wachtlijsten, maar we vinden het niet goed om zonder verder beleid enkel de stijgende wachtlijst aan te pakken.

› Lees verder

SP: Alle hens aan dek voor de Maasveren

20-09-2016De SP maakt zich zorgen over het voortbestaan van de veerponten over de Maas. Jaarlijks maken meer dan 250.000 fietsers gebruik van deze vorm van vervoer. Om de tarieven betaalbaar te houden hebben twee Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland jarenlang een deel van de kosten voor hun rekening genomen. De provincie Gelderland wil dat nu afbouwen in de hoop dat de veren in de komende 8 jaar financieel onafhankelijk worden. Om er achter te komen wat de gevolgen zijn brachten SP-politici uit Brabant en Gelderland op 19 september een bezoek aan de Maasveren.

› Lees verder

SP wil geen contributieverhoging sportclubs

20-09-2016Bij sportclubs wordt hard gewerkt om de forse bezuinigingen van dit college (VDG, CDA, VVD) op te vangen. De sportverenigingen zijn met diverse initiatieven gekomen om efficiënter te werken, zoals het beter benutten van de accommodaties en het verhogen van de eigen inkomsten. Vanuit de sportclubs ontvangt de SP steeds meer uitingen van zorg. Voor veel clubs is overleven alleen mogelijk door het verhogen van de contributie. Dit brengt de clubs in een negatieve spiraal. Het is de vraag of deze methode toekomstbestendig is: een hogere contributie zorgt immers voor een hogere drempel om lid te worden van de lokale sportvereniging.

De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Lid zijn van een sportvereniging hoort daarbij en is tevens belangrijk voor de ontwikkeling- en gezondheid van kinderen. Verdere contributieverhogingen, als gevolg van de bezuinigingen, is voor de SP onacceptabel.

› Lees verder

SP pleit voor afschaffing hondenbelasting

18-09-2016In Oss zijn er verschillende gemeentelijke belastingen. Iedereen kent de OZB en de hondenbelasting. Maar er zijn nog meer “kleinere” belastingen zoals de toeristen- en reclamebelasting. Deze week stonden de kleine belastingen op de agenda van de gemeenteraad om te kijken of ze aangepast of zelfs afgeschaft kunnen worden.

› Lees verder

SP bezoekt Maasveren en houdt enquête

18-09-2016De SP maakt zich zorgen over het voortbestaan van de veerponten over de Maas. Jaarlijks maken meer dan 250.000 fietsers gebruik van deze vorm van vervoer. Om de tarieven betaalbaar te houden, hebben twee Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland jarenlang een deel van de kosten voor hun rekening genomen. De provincie Gelderland wil dat nu afbouwen in de hoop dat de veren in de komende 8 jaar financieel onafhankelijk worden. Om er achter te komen wat de gevolgen zijn, brengen SP-politici uit Brabant en Gelderland op 19 september een bezoek aan de Maasveren.

› Lees verder

Capaciteitsprobleem Verdihuis

17-09-2016In het Brabants Dagblad van 15 september 2016 staat een artikel over “wonen in een zorginstelling omdat je geen huis kunt vinden”. De SP is erg geschrokken van dit voorbeeld. Uit ervaring weten wij dat er capaciteitsproblemen zijn bij het Verdihuis. Bij de behandeling van de kadernota in juli 2016 hebben wij als SP daarom ook al een tweetal moties ingediend.

Eén motie voor opvang voor dak en thuislozen en één motie voor crisisopvang eenoudergezinnen met jonge kinderen. Als je voor deze groepen specifieke oplossingen bedenkt, ontstaat er een beter evenwicht in de in- en uitstroom van het Verdihuis.

Tegelijkertijd hebben wij al vaker aangegeven dat er mogelijkheden moeten zijn voor opvang van mensen die na een traject van intensieve hulpverlening in staat zijn om weer een eigen leven op te gaan bouwen.

De SP vraagt aan het college om mee te werken aan oplossingen voor enerzijds de problematiek van in- enuitstroom Verdihuis, anderzijds de problematiek van wachtlijsten door tekort aan betaalbare wooneenheden voor mensen met een laag inkomen. Tevens vragen wij om deze problematiek onder de aandacht te brengen van Minister Blok en staatssecretaris van Rijn.

De SP heeft daarover de de volgende vragen gesteld:

› Lees verder

SP op pad voor Nationaal ZorgFonds

10-09-2016Het landelijk initiatief om te komen tot één Nationaal ZiekenFonds wint steeds meer terrein. In kranten verschijnen artikelen, Lilian Marijnissen was gast bij RTL late night, Emile Roemer bij Pauw en in Buitenhof kwam psychiater Coby Groenendijk aan het woord.

› Lees verder

Pagina's