SP Oss

Het Vierde Beeld

30-07-2016

Foto: SP
› Lees verder

Rotterdam centraal bij Het Vierde Beeld

04-08-2016Woensdagavond 31augustus wordt het plein bij de Grote Kerk in Oss wederom omgetoverd in een sfeervol openluchttheater. Voor de 18e keer wordt het cultuurspektakel "Het Vierde Beeld", met iedere keer een ander thema, gehouden.

Vorig jaar was het thema PROTEST en dit jaar is gekozen voor het thema “Rotterdam”. Muziek, humor, graffiti en een quiz zijn de belangrijkste ingrediënten op 31 augustus.

Er zijn optredens van o.a. De Berini’s en Trio Twips met typisch Rotterdamse muziek en humor. Carrie uit Rotterdam en Theo van Duren uit de buurt van Oss
spreken een column uit.

Er is een fotoquiz waar het publiek aan mee kan doen. Daarnaast gaan tijdens het programma 2 graffiti kunstenaars aan de slag. Bart de Ruiter brengt Oss in Beeld en Bruce uit Rotterdam brengt Rotterdam in beeld.

De presentatie is in de vakkundige en humoristische handen van de Rotterdamse Marjolijn Meijers van de Berini’s.

› Lees verder

SP bezoekt Maria Magdalena Kerk in Geffen

31-07-2016Zaterdag 23 juli bracht een delegatie van de SP en Groen Links een bezoek aan de Maria Magdalena kerk in Geffen. SP-raadslid Jan van Krey, inwoner van Geffen, had dit bezoek geregeld.  De kerk in Geffen is een Rijksmonument.

› Lees verder

VDG plan subsidieverlaging voorlopig verijdeld

24-07-2016Oss heeft de afgelopen jaren verschillende nieuwe dorps- en wijkcentra gebouwd. Jammer genoeg krijgen deze dorps- en buurthuizen vaak te weinig geld. De huren zijn daarom zo hoog dat de meeste verenigingen deze niet kunnen betalen. VDG heeft nu het plan opgevat om de subsidie van verenigingen te verlagen als die geen gebruik maken van de dorps- en buurthuizen. De verenigingen moeten zo betalen voor het slechte beleid van de gemeente. Wij vinden dit een schandalig plan. VDG heeft het voorstel voorlopig ingetrokken, maar wij blijven het goed in de gaten houden.

› Lees verder

Maycrete woningen: gemeentelijk monument

24-07-2016Oss heeft weinig gebouwen van cultuurhistorische waarden. Vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde zouden de Maycrete woningen op de lijst van gemeentelijke monumenten moeten komen. Daarmee wordt voorkomen dat deze woningen verdwijnen zonder dat het de gemeente geld kost. De SP heeft het college gevraagd om de Maycrete woningen aan te merken als gemeentelijk monument. Nog steeds blijkt dat deze woningen goed bewoonbaar zijn en dat de bewoners er graag wonen. Helaas kreeg ons voorstel geen meerderheid. VDG, CDA en VVD stemden tegen.

› Lees verder

Water in Oss

24-07-2016Watertappunten op verschillende plaatsen in de gemeente dragen bij aan een  gezonde leefstijl. Oss heeft er nu maar een paar. De SP heeft voorgesteld om meer watertappunten te plaatsen op drukbezochte plaatsen in Oss en de buitengebieden. Ook dit voorstel is aangenomen.

Lees hier de motie

› Lees verder

Life Science park

24-07-2016Het Pivot Park (het life sciences park in Oss) ontwikkelt zich op dit moment prima. De SP is van mening dat er vanuit de gemeente ondersteuning mag komen om het Pivot park wat meer bekendheid te geven.
Oss is vanuit de Organon periode wereldwijd bekend als medicijnen stad waar onder andere de pil is uitgevonden. De SP vraagt de gemeente om dit meer bekendheid te geven. Bij het Pivot park zijn veel ontwikkelingen gaande die goed zijn voor de werkgelegenheid. Ook dit SP voorstel is aangenomen.

Lees hier de motie

› Lees verder

Laagdrempelige opvang dak en thuislozen

24-07-2016Voor dak- en thuislozen is er geen goede opvang in Oss. De SP wil voor deze mensen een aparte opvang met mogelijkheden om te wassen, te douchen en eventueel dagbesteding te hebben. Dit voorstel is ook door de raad aangenomen.

Lees hier de motie

› Lees verder

Crisisopvang eenoudergezinnen met jonge kinderen

24-07-2016Regelmatig krijgt de SP signalen dat de opvang voor ouders met jonge kinderen die in de problemen komen niet goed geregeld is. Zij moeten naar het Verdihuis, maar de hulp aan eenoudergezinnen vraagt om speciale begeleiding en opvang. De SP pleit er daarom voor om deze opvang uit te breiden en beter op te zetten. Ons voorstel is aangenomen. Alleen het CDA en Beter Oss waren tegen.

Lees hier de motie

› Lees verder

SP voorstellen aangenomen

24-07-2016Afgelopen donderdag is in de raad de Kadernota vastgesteld, de eerste stap voor het opstellen van de begroting. De SP heeft uitgebreid stil gestaan bij de bezuinigingen in de zorg. Nog steeds heeft de wethouder geen echte reparaties toegepast voor de mensen die gekort zijn op de thuiszorg. De SP zal daar in september zeker weer op terug komen.

› Lees verder

Pagina's