SP Oss

Programma Zout zondag 11 december 2016

06-12-2016Staatssecretaris Sander Dekker in Zout

De discussies in het onderwijs houden maar niet op. Het nut van de CITO,  te hoge werkdruk,  problemen met vervanging van zieke leerkrachten, registratiedrift. Aan staatsecretaris Dekker de vraag hoe hij weer rust brengt op het onderwijsfront.

Ook het wel en wee van de Nederlandse omroepen staat op de  agenda.

› Lees verder

Evenementen aan de Geffense Plas?

03-12-2016Tijdens recente vergaderingen van de Dorpsraad Geffen en van de Wijkraad Ruwaard, heeft de gemeente Oss tekst en uitleg gegeven over het nieuwe conceptplan van de Geffense Plas als evenemententerrein. In het conceptplan stelt de gemeente voor om op het terrein van de Geffense Plas, maximaal 8 evenementen met versterkt geluid mogelijk te willen maken. 
Dit conceptplan heeft tot grote onrust geleid binnen de groep van omwonenden van de Geffense Plas.› Lees verder

Aantal melkkoeien in Oss opnieuw fors toegenomen

29-11-2016De SP in Oss maakt zich zorgen over de ongebreidelde groei van de veehouderij in Oss. Terwijl de groei van het aantal varkens door de slechte prijzen inmiddels is gestabiliseerd, blijft het aantal koeien fors toenemen. Dit jaar kwamen er in de gemeente Oss 1250 koeien bij. Een toename van bijna 10% ten opzichte van 2015. Dit komt bovenop de 35% waarmee de melkveestapel de tien jaar ervoor al is gegroeid in Oss.

› Lees verder

SP: Stop met sporten op kunstgrasvelden Voorkomen is beter dan genezen

29-11-2016Op zondag 27 november 2016 werd bekend gemaakt dat op 58 van de 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Diverse wetenschappers adviseren nu om geen onnodig gezondheidsrisico te lopen, omdat niet gesteld kan worden dat het veilig is om op dergelijke sportvelden te sporten.

De SP vroeg eerder al aandacht voor dit probleem en is net zoals deze wetenschappers van mening dat het voorzorgbeginsel gehanteerd moet worden. Voorkomen is volgens de SP immers beter dan genezen. Het Osse college heeft het vooralsnog aan de clubs zelf overgelaten of zij wel of geen maatregelen willen nemen met betrekking tot sporten op dergelijke kunstgrasvelden.
De SP wil dat het gemeentebestuur de verantwoording niet langer afschuift richting de clubs en de regie weer in eigen hand neemt. Wanneer de gezondheid van sporters niet gegarandeerd kan worden moet de gemeente, als het aan de SP ligt het voortouw nemen en actie ondernemen om deze risico’s te verkleinen. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het Osse college.

› Lees verder

SP wil dubbelspoor bij Ravenstein

29-11-2016Eric Smaling, SP-Tweede Kamerlid, heeft in Den Haag gepleit voor een dubbel spoor over de brug bij Ravenstein. De spoorbrug vormt al tijdenlang een flessenhals met alle gevolgen van dien.

› Lees verder

SP TEGEN KOMST MESTFABRIEK IN OSS

23-11-2016Dinsdagavond 22 november ging de SP-fractie in overleg met het actiecomité Geen mestfabriek in Oss. De SP blijft tegen de komst van een mestfabriek in Oss en steunt het comité in hun beroepsprocedure.

› Lees verder

SP keurt gemeentebegroting 2017 af

20-11-2016Drie moties SP aangenomen

In de raad van 10 november is de gemeentebegroting voor 2017, opgesteld door het college van B&W, afgekeurd door de SP.

› Lees verder

17 kinderen krijgen een lintje

Foto: SP
20-11-2016De gemeenteraadszaal zat bomvol. Zelfs op de publieke tribune kon er niemand meer bij. De zaal was gevuld met kinderen, ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten.

Op een zeer komische manier leidde Jochem van Gelder de kinderen door het programma. Als reizende reporter zagen we filmpjes ( door DTV gemaakt) waarbij Jochem op bezoek ging bij diegene die een kind hadden genomineerd voor een SP Kinderlintje. De ene keer grappig, de andere keer aandoenlijk. Soms zelfs met een traan. En Iris van Nuland (winnares RTL Superkids) kreeg in 3 seconden de hele zaal stil met haar prachtige vioolspel.

Lilian Marijnissen mocht vanwege de 10 de keer de lintjes opspelden.En de commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, sprak in een videoboodschap zijn waardering uit voor de kinderen en de organisatie.

Foto: SP

Hieronder alle winnaars:

› Lees verder

Omwonenden Geffense Plas protesteren tegen uitbreiden van evenementen “Het blijft bij één. Anders wordt het geen.”

17-11-2016Tijdens een thema-avond van de Dorpsraad Geffen op 15 november, heeft buurtbewoner en SP-raadslid Jan van Kreij namens omwonenden van de Geffense Plas handtekeningen aangeboden die zijn verzameld tegen het uitbreiden van evenementen rond de Geffense Plas. Omwonenden willen in de zomermaanden niet om de drie weken hun huis moeten ontvluchten vanwege geluidsoverlast.

› Lees verder

Gezondheidsadviezen in Oss

17-11-2016De GGD geeft geregeld gezondheidsadviezen aan de gemeente Oss. Er zijn
adviezen over de intensieve veehouderij en laatst nog over de rubber-korrels
op kunstgrasvelden. De Commissaris der Koning van Brabant adviseert de
Brabantse gemeenten ook: gemeenten moeten terughoudend zijn met vergunningen
voor veehouderijen waarbij meer vee en vrijkomende stoffen komen. Oss
accepteert de adviezen over de rubber-korrels, maar negeert de adviezen over
veehouderijen, de SP wil weten waarom.

› Lees verder

Pagina's