h

Nieuws uit 2011

30 december 2011

14 december 2011

"Laat kwetsbaar Oss niet vallen"

FNV avondDe deelnemers aan het forum: Van links naar rechts Willy Hoppenbrouwers. FNV Bondgenoten voorzitter Henk van der Kolk, SP-raadslid Mahmut Erciyas en CDA wethouder Rene Peters.

Mensen in een kwetsbare positie zijn de klos bij de kabinetsplannen. Dat was de conclusie van het door FNV-lokaal georganiseerd forum debat. Dat debat werd dinsdagavond 13 december in Oss gehouden. De nieuwe wet "Werken Naar Vermogen" treft vooral de kwetsbaren in onze samenleving het hardst. De forumleden zijn dan ook verbaasd dat er nog zo weinig verzet is tegen deze plannen. Blij was men met het massale protest afgelopen zaterdag in Den Bosch. Een protest georganiseerd door de FNV, de SP en de PvdA.

Lees verder
11 december 2011

"Laat kwetsbaar Oss niet vallen"

Mahmut ErciyasFNV lokaal Oss organiseert op 13 december een thema avond "Laat kwetsbaar Oss niet vallen".
SP-raadslid Mahmut Erciyas zal in debat gaan met CDA wethouder René Peters en met IBN directeur Ed de Leeuw. De avond staat onder leiding van de voorzitter van FNV-Bondgenoten Henk van der Kolk. Deze laatste zal in een presentatie aangeven hoe kwetsbaar mensen zijn door de voorstellen van dit kabinet (Wet Werken naar Vermogen).

Lees verder
9 december 2011

4,6 miljoen voor Life Sciences Park Oss

Jan ZollDonderdag 8 december heeft de gemeenteraad van Oss besloten om met een bijdrage van 4,6 miljoen euro het Osse Life Sciences Park mogelijk te maken. Op initiatief van onder andere de SP is een deel van de bijdrage van de gemeente Oss omgezet van een gift naar een lening. De fractie van de SP heeft zich bij monde van raadslid Jan Zoll sterk gemaakt om niet een renteloze lening te verstrekken maar een lening met een rente gelijk aan de inflatie over de looptijd. Daarmee blijft deze lening voor de inwoners van Oss waardevast.

Lees verder
5 december 2011

Bijdrage Rijk en MSD aan Life Sciences Park onder de maat!

Jan ZollDe gemeenteraad neemt op 8 december de beslissing over de steun aan het Life Sciences Park Oss. SP-raadslid Jan Zoll hierover:
"Het massaontslag bij MSD veroorzaakte vorig jaar een enorme schok. Niet alleen bij MSD maar ook bij andere bedrijven in Oss kwamen veel banen op het spel te staan. Een golf van protest van onder andere de SP, de bonden, de OR en de Raad van Commissarissen heeft er voor gezorgd dat een deel van het werk behouden blijft bij MSD en dat er een nieuw Life Sciences Park wordt opgericht. In het Life Sciences Park komen kleine, nieuwe bedrijven die nieuwe geneesmiddelen gaan ontwikkelen. De gemeente Oss wil samen met de provincie Noord-Brabant, het Rijk en andere investeerders gaan zorgen dat het Osse Life Sciences Park een goede start kan gaan maken. De bijdrage die van de gemeente Oss wordt gevraagd is fors."

Lees verder
30 november 2011

Oproep SP, PvdA en vakbonden voor manifestatie 'Armoede werkt niet'

armoede werkt nietDe SP, PvdA en FNV-Lokaal in Oss gaan Ossenaren oproepen om naar de manifestatie 'Armoede werkt niet' op 10 december in Den Bosch te gaan. De manifestatie is een vuist tegen de forse bezuiniging op mensen met een beperking, zoals de werknemers van de sociale werkvoorziening en mensen met een wajong-uitkering. De partijen willen dat de plannen van het kabinet Rutte om mensen die het al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen zo snel mogelijk van tafel gaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier