h

Zwembad

9 november 2018

SP fractie over Osse begroting

Foto: Gemeente Oss / Gemeente Oss

Donderdag 8 november is de eerste begroting van het VDG, CDA, VVD, BeterOss college in de gemeenteraad behandeld. SP fractievoorzitter Jan Zoll legde als eerste uit wat de SP van deze begroting vindt. Hier vindt u de inbreng van de SP en de voorstellen die de SP heeft ingediend.

Lees verder
10 november 2011

SP biedt gemeenteraad sociaal altenatief

kaartjes met handtekeningen worden opgehangen voor het gemeentehuisDe handtekeningenkaartjes worden bevestigd aan het gemeentehuis

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Oss heeft Paul Peters, fractievoorzitter van de SP, het sociaal alternatief gepresenteerd.

Hier vind u de bijdrage van Paul Peters.

Lees verder
18 maart 2008

Kriekeput toch weer open voor het publiek

Sinds 1972 was er in Herpen zwembad de Kriekeput waar het, ook voor gezinnen met kinderen in de zomerdag goed toeven was. De sluiting leidde enkele jaren terug tot felle protesten. Reeds in juni 2006 was de SP voorstander om de Kriekeput in Herpen weer openbaar te maken. De SP heeft buurtonderzoek gedaan in Herpen en hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De SP vroeg het college in overleg te treden met exploitant Van Dijk om te bekijken wat mogelijk is. Met financiële steun van de gemeente kon het zwembad langer openblijven, maar uiteindelijk is het toch gesloten.

Lees verder
30 november 2006

Schoolzwemmen

In de Raadscommissie heeft SP raadslid Mari-Anne Marijnissen een voorstel gedaan betreffende het schoolzwemmen. Namelijk om een extra zweminstructeur aan te stellen. Hierdoor kunnen de kinderen beter op niveau begeleid worden en zal het slagingspercentage voor het diploma hoger worden. Er bestaat dan ook een beter mogelijkheid om de kinderen met A en B diploma door te laten stromen naar "Onderweg naar C". Deze kinderen krijgen dan in blokgerichte thema's een grote variatie aan oefenstof aangeboden.

Lees verder
23 juni 2006

SP houdt buurtonderzoek in Herpen over Kriekeput

De SP Oss is voorstander om de Kriekeput in Herpen weer openbaar te maken. De SP heeft buurtonderzoek gedaan in Herpen en hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wij willen dat het college in overleg treedt met exploitant Van Dijk om te bekijken wat mogelijk is.

Lees verder
13 juni 2006

Vraag over dichtblijven zwembad De Kriekenput

Jarenlang hebben de inwoners van Herpen gebruik kunnen maken van openluchtbad De Kriekeput. Met financiële steun van de gemeente kon het zwembad langer openblijven, maar uiteindelijk is het toch gesloten.

Lees verder
27 april 2005

SP stelt vragen over schoolzwemmen

Middels een stuk aan de stichtingen van schoolbesturen van 22 maart jongstleden, heeft de gemeente uitgesproken het schoolzwemmen in zijn huidige vorm niet te willen handhaven en te vervangen door een vrije keuze voor basisscholen om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid tot het schoolzwemmen.

Lees verder
9 april 2005

Help het golfbad verzuipt, maar de verenigingen gered

Twee jaar geleden voerde de SP actie tegen de privatisering van het Golfbad. Vele duizenden protestkaarten werden door de Ossenaren ondertekend en aangeboden aan het toenmalige college, dat bestond uit alle parijen, behalve de SP.

Lees verder

U bent hier