h

Nieuws uit 2019

24 december 2019

Jeugdzorg in de knel

Foto: SP

In een stuk in het Brabants Dagblad over twee pagina's schetst onder andere SP-raadslid Marie-Therese Janssen een somber beeld van de jeugdzorg.
Marie-Therese Janssen: "Wat kunnen raadsleden met jeugdzorg?, helemaal niks”. "We zitten gevangen in een fuik waar we niet meer uitkomen"

Lees verder
21 december 2019

SP start meldpunt klachten WMO

Foto: SP

De laatste tijd komen de SP klachten ter ore over de WMO, zowel bij het aanvragen van hulpmiddelen als andere vormen van hulp binnen de WMO. De klachten gaan vaak over slechte communicatie. Er is veel onduidelijkheid over wat je zelf moet of kan doen. Mensen hebben het gevoel niet begrepen te worden.

Lees verder
21 december 2019

SP maakt zestig gezinnen blij met Kerst

Foto: SP

Vrijdag 20 december heerste er een gezellige drukte in het partijgebouw van de SP. Met 10 vrijwilligers werden er 60 Kerstpakketten ingepakt. Deze pakketten zijn bestemd voor ouders van kinderen die gebruik maken van het Nationaal Jeugdontbijt Oss. Deze stichting brengt wekelijks negentig ontbijtpakketten voor zestig gezinnen rond in Oss. Hun uitgangspunt is dat er geen kind zonder ontbijt naar school hoeft te gaan.

Lees verder
10 december 2019

Wethouder laat Piekenhoef in de kou staan

Foto: SP

Wethouder van Orsouw wil niets doen om de leefbaarheid in de Berghemse wijk Piekenhoef te verbeteren. Dat concludeert SP-raadslid Simone Schoneveld-Peters uit de ambtelijke reactie die zij ontving op de conclusies van het SP-onderzoek in de wijk.

Lees verder
3 december 2019

Daken van bedrijven kunnen alle huishoudens van duurzame energie voorzien

Foto: SP

Bureau Overmorgen heeft uitgerekend dat het benutten van 50% van de daken van bedrijfsgebouwen voldoende is om alle gezinnen in Nederland van duurzame te energie voorzien. De gemeente Oss en de Osse bedrijven  lopen met 7% ver achter op deze doelstelling. De gemeente Oss staat met deze 7% op de 25e plaats van de 62 Brabantse gemeenten.

Lees verder
1 december 2019

één lokaal referendum voor Neerloon, Overlangel, Keent

Foto: SP

De gemeenschap van Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) is al enkele jaren bezig met de plannen op het gebied van sport & ontmoeten. De SP is van mening dat de NOK-gemeenschap recht heeft op investeringen in sport & ontmoeten. De aangenomen motie, waar de SP mede indiener van was, maakt extra budget vrij en onderstreept het belang van de leefbaarheidsplannen. Uitgangspunt van de motie is dat er gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de NOK-bevolking en dat de plannen binnen het totaalbudget passen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier