h

Nieuws uit 2004

21 december 2004

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen € 200 extra

In januari 2005 krijgen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 110% van het minimum € 200 extra op hun rekening gestort. Dit is een extraatje waartoe het college besloten heeft om het daadwerkelijke koopkrachtverlies van deze groep mensen beter te dekken. Deze groep blijkt het meest te lijden onder de bezuinigingen in met name het ziekenfonds.

Lees verder
19 december 2004

Open brief tegen de wet Maatschappelijke Ondersteuning

De invoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal leiden tot rechtsongelijk tussen burgers en grote financiële problemen veroorzaken voor gemeenten. Dit schrijven de wethouders van sociale zaken van Enschede, Heerlen en SP-wethouder Van Gerven in een open brief aan de Tweede Kamercommissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

Lees verder
14 december 2004

Vragen over huurliberalisatieplannen en houding woningcorporaties

Onlangs heeft minister Dekker kenbaar gemaakt een aanzienlijk deel van de huurwoningenmarkt te gaan liberaliseren en de huren te harmoniseren. Als uitgangspunt voor de soort woningen is o.a. genomen de WOZ waarde van de bestaande woningen. Daarbij dienen woningen in de WOZ-categorie € 115.000.- tot € 130.000.- voor liberaliseren aangewezen te worden. Onderdeel van de maatregelen is eveneens dat voor de huursubsidie van huurwoningen een bezuinigingstaakstelling van jaarlijks 250 miljoen Euro moet worden gerealiseerd.

Lees verder
7 december 2004

SP Brabant wil meer rijksgeld voor kunst- en cultuur

In Noord-Brabant wonen 2,4 miljoen mensen. Dit is ongeveer 14% van de totale Nederlandse bevolking. Als we echter kijken naar de verdeling van de rijksgelden voor kunst en cultuur dan is het duidelijk dat Brabant “aan de achterste mem hangt”! Van het rijksbudget voor kunst- en cultuur gaat immers slechts 5% naar Brabant, Limburg en Zeeland samen.

Lees verder
5 december 2004

Belletje trekken in Ravenstein en Herpen

De afgelopen 2 weken is de SP belletje wezen trekken in Ravenstein en Herpen. Dit gebeurde niet om de mensen te pesten maar om de Osse SP-jaarkrant persoonlijk bij iedereen af te kunnen geven. Vrijwel iedereen kon waardering opbrengen voor deze persoonlijke aandacht van de SP.

Lees verder
5 december 2004

College gemeente Oss unaniem tegen prijsverhoging Taxihopper

Een meerderheid van het algemeen bestuur van Taxihopper, bestaande uit Provincie Noord Brabant en gemeenten in Noordoost Brabant, heeft besloten om de tarieven voor pashouders van taxihopper te verhogen van €1,05 naar € 1,45 per zone. De reden voor de verhoging is de overschrijding van de subsidie die de provincie op basis van een uitkering van het Rijk beschikbaar heeft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier