h

Treinstation in Berghem?

23 december 2014

Treinstation in Berghem?

Foto: Adrie Geerts / Adrie Geerts

Op 3 december heeft de SP het gemeentebestuur van Oss gevraagd te gaan werken aan de komst van een treinstation in Berghem. Op 19 december hebben we antwoord gehad. De gemeente maakt zich er makkelijk vanaf: je laat een ambtenaar bellen met NS.

De ambtenaar van NS zegt dat er geen geld is en beide zijn klaar en gaan opgelucht verder met de klus waar ze mee bezig waren. Maar zó verander je de wereld niet. Het is tekenend voor het lage ambitieniveau van het huidige gemeentebestuur op het gebied van openbaar vervoer. Waar andere gemeenten alles uit de kast halen om voorzieningen te behouden of te versterken, laat het Osse bestuur alles maar over zich heen komen en vindt alles best.

De SP had in de brief aangegeven dat het Programma Hoogfrequent spoor kansen biedt. Hierbij wordt de noord-zuid lijn Utrecht-Eindhoven namelijk losgekoppeld van de oost-west lijn Arnhem-Tilburg. Dat betekent dat de dienstregeling op de lijn Arnhem-Tilburg veel makkelijker is in te vullen. En juist dát biedt vanaf 2017 kansen voor een extra stop van de Sprinters in Berghem.

Natuurlijk kost een extra station geld. NS zal dat niet betalen want die gaan daar niet over. De voorzieningen worden aangelegd door Prorail, op kosten van het Rijk, de provincie of de gemeente. Vraag is wat een station in Berghem kost. Dat hoeft niet exorbitant te zijn. Net als in Ravenstein kan worden volstaan met twee perrons, een overkapping, een oversteek en veiligheidsvoorzieningen.

Het is duidelijk dat het Rijk deze kosten niet alleen zal betalen. Het Programma Hoogfrequent Spoor heeft namelijk hoge prioriteit en vergt forse investeringen. Maar op het moment dat andere partijen bereid zijn om mee te betalen wordt het een ander verhaal. De provincies Noord-Brabant en Gelderland hebben hoge ambities op het gebied van openbaar vervoer.

Het is namelijk een manier om files terug te dringen. Ook steden als Arnhem, Nijmegen en Den Bosch hebben veel belang bij goed openbaar vervoer. Met name om hun binnensteden bereikbaar en leefbaar te houden. Als het Osse bestuur bereid is moeite te doen en te lobbyen zou er vast iets moois tot stand kunnen komen in Berghem.

 

U bent hier