h

Nieuw college: veel rechts en liberaal, en weinig sociaal

24 december 2014

Nieuw college: veel rechts en liberaal, en weinig sociaal

Vandaag presenteerde het nieuwe stadsbestuur van Oss haar plannen voor de komende jaren. De SP is teleurgesteld over de visieloosheid hiervan. Het nieuwe college stelt ‘realistisch’ te willen zijn. De SP stelt vast dat dit nieuwe college de realiteit neer zet als een objectief gegeven, terwijl hier altijd politieke keuzes aan ten grondslag liggen. We hebben natuurlijk te maken met landelijk beleid, maar lokaal staat het de gemeenten vrij eigen keuzes te maken. De keuzes die dit college voor Oss maakt zijn vooral rechts en liberaal. Het motto lijkt: Lost u het zelf maar op. De SP vindt dat het college daarmee de belangen van de mensenrealiteit negeert. Te denken valt aan de Ossenaren die geen werk kunnen vinden, omdat de werkloosheid oploopt en aan de Ossenaren die in de knel komen omdat ze minder zorg krijgen.

Over de zorg zegt het nieuwe college te willen van ‘waar heb ik recht op?’ naar ‘wat heb ik nodig?’. In de twee gesprekken met de SP is door VDG en CDA aangegeven dat men af wil van het ‘recht op zorg’. Voor de SP is dit recht juist heel belangrijk. De SP stelt: Je hebt recht op wat je nodig hebt. In het coalitie programma kiest het college ervoor om de bezuinigingen op de zorg gewoon door te zetten: het ingezette beleid wordt gehandhaafd. Dit ondanks alle grote problemen die we nu al constateren, bijvoorbeeld in de thuiszorg.

Verder stelt het college de verbinding te willen zoeken met de gemeenteraad. Het college heeft hier echter een enorm valse start mee gemaakt. Door de grootste partij in de stad Oss, de SP, buitenspel te zetten en door in zee te gaan met de grootste verliezer van de verkiezingen, die nota bene bewezen heeft op de man te spelen in plaats van op de bal, de VVD. Dit geeft weinig vertrouwen. 

Op de sociale media wordt (anoniem) geopperd dat de SP de verslagen van de coalitie onderhandelingen naar het Brabants Dagblad zou hebben gestuurd. Dit is niet het geval en de SP neemt hier afstand van. De SP was voorstander van openbaarmaking van de verslagen, en heeft dit ook openlijk bepleit, maar zou dit nooit eenzijdig doen. 

U bent hier