h

Nieuws uit 2014

17 januari 2014

Eindelijk extra fietsenstalling op de Spoorlaan

SP raadslid Albert Arends vraagt al jaren aandacht voor de fietsenproblematiek rondom het station.
Belangrijkste punt was de beperkte ruimte in de stalling, getuige de gigantische puinhoop voor het station. Eind november 2013 verzocht Albert Arends  verantwoordelijk wethouder de Bruijn om serieus de mogelijkheid te bekijken om de oude fietsenstalling tegenover het station (voorheen Kladt) weer in gebruik te nemen.
Lees verder
17 januari 2014

Handtekeningenactie voor behoud nachtapotheek

Vanaf 1 januari 2014 is er geen apotheek meer open in Oss tussen 23.00 uur en 08.00 uur. Als je ’s nachts med​icijnen nodig hebt, moet je naar de Regioapotheek Bernhoven in Uden toe. De SP vindt dat een verschraling van de zorg. Wat nu als je niet beschikt over een auto? Wat nu als je je doodzieke kind zo lang alleen moet laten omdat je helemaal naar Uden moet?

In een stad met 85.000 inwoners zou toch één apotheek open moeten zijn!

De SP heeft een handtekeningenactie op touw gezet. De eerste reacties zijn heel positief. Meer dan negentig procent tekent. Enkele reacties: “We moeten steeds meer betalen voor de zorg, maar we krijgen er minder voor terug”, “Eén voor één verdwijnen er allerlei faciliteiten uit Oss”, “Ik hoop dat door jullie actie deze maatregel weer snel wordt teruggedraaid”.

Wilt u ook uw handtekening plaatsen? Wellicht komt u iemand van de SP bij de supermarkt of in de stad tegen.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!!

Lees verder
16 januari 2014

Oss zegt nee tegen onderhandelingsresultaat VNG

De fractie van de SP Oss is blij dat het college van burgemeesters en wethouders van Oss niet instemt met het onderhandelingsresultaat tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) en staatssecretaris van Rijn over de persoonlijke verzorging.
De gemeente krijgt naar mening van de SP fractie onvoldoende middelen om de nodige zorg te kunnen leveren.Het kabinet bezuinigt fors op kwetsbare groepen door zorgtaken over te hevelen naar gemeenten zonder daarbij voldoende geld beschikbaar te stellen.
De SP distantieert zich van dit beleid en gelukkig het college ook!

Lees verder
13 januari 2014

Welstandsbeleid gesloopt

welstand
Straks mag iedereen maar wat aanrommelen...
Precies een jaar heeft VVD-wethouder De Bruijn nodig gehad om het welstandsbeleid in Oss af te breken. In plaats van te bouwen aan een mooier Oss heeft ze 90 tot 95% van de woonwijken in Oss en de dorpen gedegradeerd naar een lager welstandsniveau. Wie wil bouwen of verbouwen mag voortaan vaak maar wat aanrommelen. Althans wat het uiterlijk betreft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier