h

VDG en CDA blokkeren een gemeentebestuur met SP

9 december 2014

VDG en CDA blokkeren een gemeentebestuur met SP

Afgelopen donderdagmiddag en vrijdagochtend heeft de SP onderhandeld met VDG en CDA over het stadsbestuur van Oss voor de komende jaren. Na een goede verkiezingsuitslag, waarin de SP met 9 zetels de tweede partij van de gemeente Oss werd en in de stad Oss zelfs de meeste stemmen haalde, wil de SP graag bestuursverantwoordelijkheid nemen in Oss. Helaas bleek na twee dagdelen praten dat VDG en CDA hun keus al gemaakt hadden: zij willen de komende jaren niet besturen met de SP. Bij beide partijen bleek geen enkele bereidheid om ook maar te verkennen wat de
mogelijkheden zijn om minder te bezuinigen op de zorg, zoals vooraf bekend een belangrijk punt voor de SP.

De SP heeft in de verkiezingscampagne aangegeven zoveel mogelijk van de bezuinigingen op de zorg te willen repareren. De SP begrijpt echter heel goed dat niet alle bezuinigingen vanuit het Rijk door de gemeente gecompenseerd kunnen worden en daarom maakt de SP hierin duidelijke keuzes en heeft de SP ook concrete ideeën hoe er minder bezuinigd zou kunnen worden.

In de verkiezingscampagne heeft de SP hier een plan voor gepresenteerd, maar dat bleek al gauw niet op steun van anderen te kunnen rekenen. De SP had daarom nog meer concrete ideeën om de bezuinigingen op de thuiszorg te repareren. In 1 op de 4 gemeenten in Nederland gebeurt dit namelijk. Met VDG en CDA viel hier echter niet over te praten.

De partijen hadden niet eens de bereidheid om te luisteren naar de voorstellen van de SP, want zij gaven aan principieel niet de bezuinigingen op de zorg te willen repareren.

De SP is teleurgesteld over het feit dat VDG en CDA slechts voor de bühne met de SP om tafel hebben gezeten. Doordat VDG en CDA stellen überhaupt niet te willen praten over minder bezuinigen op de zorg, werpen zij op voorhand al een blokkade op.

Als je samen wilt besturen, zul je moeten geven en nemen. In het eerste gesprek met de informateur had het CDA al aangegeven liever met de VVD, die bij de verkiezingen is gehalveerd, te besturen dan met de SP.

Het is duidelijk: de huidige coalitie wil door op de oude voet en hierin is geen plek voor de SP. De SP wil graag meebesturen en dit zou ook goed zijn voor Oss. Een coalitie van VDG, SP en CDA zou een breed gedragen stadsbestuur betekenen voor de komende periode. Een periode waarin door een verschuiving van grote verantwoordelijkheden naar de gemeente (decentralisatie) Oss voor flinke uitdagingen komt te staan.

VDG, SP en CDA hebben alle drie gewonnen bij de verkiezingen. Deze samenstelling van het college zou dan ook het meeste recht doen aan de stem van de Osse bevolking. Door elke vorm van minder bezuinigen op de zorg als onbespreekbaar te bestempelen en volledig te willen vasthouden aan het huidige beleid, werpen VDG en CDA een blokkade op om te komen tot een breed gedragen coalitie met de SP.

 

U bent hier