h

Vraag & antwoord over de coalitie onderhandelingen met de SP

11 december 2014

Vraag & antwoord over de coalitie onderhandelingen met de SP

Foto: SP

Vraag & antwoord over de coalitie onderhandelingen met de SP

Er is vier maal onderhandeld. Dan is er zeker veel besproken? Er is slechts twee keer gesproken over de inhoud. De eerste en vierde bijeenkomst duurden slechts een half uur. De eerste bijeenkomst was alleen het prikken van data en het maken van een agenda. De vierde bijeenkomst was het vaststellen dat de onderhandelingen inderdaad de vorige ronde vastgelopen waren.

Wilde de SP de onderhandelingen alleen maar over de zorg laten gaan? Juist niet. De SP heeft voorgesteld om de onderhandelingen in de volle breedte te voeren. De zorg is voor de SP een belangrijk punt, maar Oss is meer dan de zorg alleen. Echter, de andere partijen wilden beginnen met het punt van de zorg.

De SP wil bezuinigingen repareren, maar dit kan toch helemaal niet? De SP denkt dat dit wel kan en dat dit ook nodig is. Natuurlijk kunnen niet álle bezuinigingen vanuit het Rijk volledig gecompenseerd worden, want daar is geen geld voor. De SP blijft in politiek Den Haag dan ook strijden tegen deze bezuinigingen. Echter, één op de vier gemeenten in Nederland compenseren lokaal de bezuinigingen op de thuiszorg. Dit doen zij door bijvoorbeeld aan andere zaken minder geld uit te geven, door slimmer gebruik te maken van extra beschikbare middelen vanuit het Rijk en soms door de gemeentelijke belastingen te verhogen voor hen die dat kunnen betalen.

Waarom wil de SP alleen de bezuinigingen op de thuiszorg repareren? De SP zou het liefst alle bezuinigingen op de zorg zoveel mogelijk repareren. Ook in de jeugdzorg en de dagbesteding vallen rake klappen. De SP is het hier landelijk ook niet mee eens en voert hier oppositie tegen. Als je gaat besturen met twee andere partijen dan heb je het echter niet alleen voor het zeggen, heb je te handelen met de situatie zoals deze nu is en moet je keuzes maken en compromissen sluiten.

De SP heeft daarom voorgesteld om in ieder geval te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bezuinigingen op de thuiszorg zoveel mogelijk te repareren. De thuiszorg is namelijk het terrein in de zorg waar met afstand het meeste wordt bezuinigd. Daarnaast zien we in Oss nu al grote problemen in de thuiszorg doordat ouderen hun zorg niet meer krijgen.

Door het beleid van het kabinet sluiten verzorgingshuizen en moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Goede thuiszorg is dan heel belangrijk om dit mogelijk te maken. Het is dan ook vreemd dat VDG en CDA de SP verwijten de bezuinigingen op de thuiszorg te willen repareren. We hebben juist duidelijke keuzes gemaakt omdat je compromissen moet sluiten als je gaat besturen, en omdat je een euro maar één keer uit kunt geven.

VDG en CDA stellen dat de SP veel meer punten had voor de zorg en dat zij de meeste punten steunden? In de tweede onderhandelingsronde is gesproken over de uitgangspunten van het huidige beleid van het college rondom de zorg. De SP is hier zoveel mogelijk in meegegaan. Daarna werd aan de SP gevraagd om wat uitgangspunten te formuleren. De SP heeft dit gedaan en dit waren punten als “zorg moet zo dicht mogelijk bij mensen in de wijk georganiseerd worden”, “de rechten van medewerkers moeten gewaarborgd zijn als zij wisselen van contract bij een zorgaanbieder als gevolg van een aanbesteding” en “bestuurlijk aanbesteden op prijs én kwaliteit”.

Over deze punten is geen minuut discussie geweest omdat dit zulke algemene uitgangspunten zijn, voor een groot deel al staand beleid zijn en deze punten ook geen geld kosten. Natuurlijk was ons belangrijkste punt dat wij wilden onderzoeken wat de mogelijkheden waren om de last van de bezuinigingen te verminderen.

Dit kon geen verrassing zijn voor VDG en CDA, want dit heeft de SP altijd bepleit.

Waren de gesprekken met de SP wel serieus? Nee, het lijkt erop van niet. In het eerste gesprek met de informateur heeft het CDA al aangegeven dat hun voorkeur ligt bij besturen met de VVD en niet met de SP. Daarnaast stuurde de fractievoorzitter van het CDA een paar uur voor de onderhandelingen een retweet de wereld in met de tekst: “We houden ons hart vast als SP zich straks ook met de dorpen gaat bemoeien! SP houdt alleen van Stad! #Oss. Maar vooral: Als de SP vier jaar oppositie heeft gevoerd, kun je niet verwachten dat we aanschuiven bij het huidige beleid zonder dat dit beleid bijgesteld wordt in de richting van de SP.

Waarom zijn de verslagen van de onderhandelingen niet openbaar? Van elke bijeenkomst zijn behoorlijk gedetailleerde verslagen gemaakt. Hierin is duidelijk terug te lezen dat de SP zich constructief heeft opgesteld en bereid was water bij de wijn te doen. Ook is duidelijk te lezen dat VDG en CDA geen bereidheid tonen om het door hun ingezette beleid aan te passen. Tevens is in deze verslagen te lezen dat wij aangegeven hebben verschillende ideeën te hebben over de financiële dekking van het repareren van de bezuinigingen op de zorg.

We hebben voorgesteld om de verslagen openbaar te maken, maar dit wilden VDG en CDA niet. We zijn voor maximale openheid en transparantie. Het openbaar maken van verslagen tijdens de onderhandelingen leek ons geen goed idee: een broedende kip moet je niet storen. Maar nu de onderhandelingen op niets zijn uitgelopen, vinden we het een goed idee om de verslagen openbaar te maken, zodat de lezer kan oordelen.

Is de SP weggelopen bij de onderhandelingen? De SP wilde graag door onderhandelen en is dus zeker niet weggelopen. CDA en VDG hebben een blokkade opgeworpen door geen enkele politieke bereidheid te tonen om de bezuinigingen op de zorg te compenseren.

Wat nu? De SP vindt het schokkend hoe opzichtig VDG en CDA de SP buiten het stadsbestuur willen houden. Een coalitie van VDG, SP en CDA zou een brede coalitie zijn met een grote steun onder de bevolking en in de gemeenteraad. Zo'n coalitie zou recht doen aan de verkiezingsuitslag (allemaal winnaars, en de grootste partijen). Doordat VDG en CDA liever een rechts college willen met de VVD lijkt het erop alsof de SP in de oppositie zal belanden. Maar ook vanuit de oppositie zal de SP alles op alles zetten  om zoveel mogelijk te betekenen voor Oss en haar inwoners. En natuurlijk zal de SP blijven strijden voor een sociaal Oss.

SP 100% SOCIAAL!

U bent hier