h

Nieuws van de afdeling

11 november 2000

Kritiek van SP op begroting 2001

Vrijdag 10 november vond in het gemeentehuis de begrotingsbehandeling plaats voor het jaar 2001. De SP, zoals u weet de enige oppositiepartij, trok fel van leer. Het huidige college maakt de rijken rijker en de armen armer. Ongehoord volgens de SP. Zoals altijd staat de SP voor een eerlijker lastenverdeling.

Lees verder
7 november 2000

Jules iding gekozen tot afdelingsvoorzitter

Maandag 6 november werd de algemene ledenvergadering van de afdeling Oss gehouden. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst werden een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter gekozen. Het nieuwe afdelingsbestuur bestaat uit 19 personen en Jules Iding nam de voorzittershamer over van Paul Peters.

Lees verder
3 november 2000

Persbijeenkomst nieuwe campagne “Stop Uitverkoop Beschaving”

Eind oktober is de SP gestart met de landelijke campagne: “Stop Uitverkoop Beschaving” van start gegaan. In Oss begon de actie in het partijgebouw aan de Linkensweg met een persbijeenkomst. Nederland wordt rijker. Je zou denken dat dan alles in Nederland vanzelfsprekend opbloeit. Het tegendeel is helaas waar.

Lees verder
31 oktober 2000

Water in de polder

Onlangs vond er in de Groene Engel een druk bezochte discussieavond plaats over de arbeidsvoorwaarden in de 21-ste eeuw. Het veelgeroemde Nederlandse poldermodel werd onder de loep genomen. Zullen de dijken het houden in onze nieuwe eeuw of is er water te verwachten?

Lees verder
27 oktober 2000

Grote meerderheid mensen in Oss voor behoud kabel

De SP is deze maand gestart met een enquête om de mening van de Ossenaren te peilen over het wel of niet verkopen van de kabel. Een grote meerderheid is voor behoud van de kabel. Van de 352 geënquêteerden die zich voor of tegen verkoop hebben uitgesproken, zijn maar liefst 90% van de mensen voor behoud. Slechts 10% kiezen voor verkoop.

Lees verder

Pagina's

U bent hier