h

Nieuws van de afdeling

11 oktober 2000

Osse skaters in actie voor aanleg van skatevoorzieningen

Woensdagmiddag 11 oktober voerde de SP samen met skaters en leden van de Jongerenraad uit Oss actie op het gemeentehuis. Doel van de actie was de aanleg van skatevoorzieningen in Oss. Een metershoge skate met daarop honderden verzoeken van Osse skaters werd aangeboden aan wethouder van Uden (PvdA).

Lees verder
2 oktober 2000

Enquete over de WVG

Het nieuwe college van BenW van Oss heeft bedacht, dat het afgelopen moet zijn met al die vervoerskilometers van de gehandicapten in Oss: FORS HET MES ERIN! Te beginnen in het jaar 2002; dan gaat er 1,6 miljoen gulden af.

Lees verder
28 september 2000

Ontwerpbesluit Wet Ambulancevervoer

Aangezien het college van BenW van Oss niet kan ingaan op het voorstel van Anneke de Bres om kanttekeningen te maken bij de prov. plannen betr. het ambulance vervoer in onze regio, heeft het district Brabant noord-oost van de SP onderstaande opmerkingen gemaakt aan het adres van het college van gedeputeerde staten.

Lees verder
25 september 2000

SP stelt vragen over ambulancehulpverlening

Anneke de Bres heeft namens de SP fractie een brief geschreven naar het college van BenW over de ambulancehulpverlening.

Lees verder
20 september 2000

CDA-fractievoorzitter Ras moet biechten

Ras moet biechten, brief van de fractie van de Osse SP aan de fractievoorzitter van het CDA.

Lees verder
17 september 2000

Internet op kabel uitgesteld

De bewoners van het buitengebied worden toch aangesloten op de kabel. Onder druk van protesten van bewoners en de SP is 't college overstag gegaan. Het college wilde het aansluiten uitstellen tot er meer duidelijkheid zou zijn over eventuele verkoop van de kabel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier