h

Bevries plannen ziekenhuisdirectie

11 december 2001

Bevries plannen ziekenhuisdirectie

Het actiecomité ‘Anna moet blijven’ plaatst grote vraagtekens bij het rapport van professor Casparie. Het rapport is eenzijdig, aanvechtbaar en laat een aantal vragen onbeantwoord.

Casparie stelt dat de ziekenhuizen in Oss en Veghel te klein zijn om te kunnen overleven. Voor deze stelling ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs. Integendeel, de kleine ziekenhuizen zoals in Oss en Veghel kennen vanwege de kleinschaligheid en de geringe bureaucratie juist de hoogste productiviteit.

Tevens gaat Casparie uit van het desastreuze rijksbeleid van de afgelopen jaren gericht op bezuinigingen, schaalvergroting en het sluiten van ziekenhuizen. Daardoor krijgen de grote ziekenhuizen ten onrechte relatief meer geld dan de kleinere. Vele kleine ziekenhuizen zijn zo in de problemen gekomen. In het hele land is fel verzet tegen de afbraak van de kleinschalige ziekenhuiszorg in Nederland.

Het goed bereikbare ziekenhuis om de hoek met zorg op menselijke maat is een belangrijk goed. Dit leeft ook breed in de Tweede Kamer. Een goede spreiding van de ziekenhuizen is essentieel. Er is daarom een groeiend politiek draagvlak voor een zogenaamde kleinschaligheidstoeslag. Dat wil zeggen extra geld voor ziekenhuizen die locaties open houden in plaats van sluiten.

Het ziekenhuis Bernhoven heeft te vroeg een keuze gemaakt voor een nieuw ziekenhuis op een locatie in Uden. Het betekent een verlies van tenminste 120 bedden. En het betekent een enorme achteruitgang voor Oss qua bereikbaarheid. Dat is volstrekt onacceptabel voor Oss, veruit de grootste stad in de regio met in 2003 circa 75.000 inwoners.

Bernhoven heeft volop kansen om te profiteren van de gunstige wind voor kleinere ziekenhuizen. In plaats van kiezen voor een defensieve oplossing – het prijsgeven van een ziekenhuislocatie en 120 bedden hetgeen een enorm verlies voor de regio betekent – zou de directie en medische staf moeten gaan voor het behoud van de twee locaties.

Bernhoven is door de fusie een ziekenhuis met in totaal 566 bedden. Dat is veel meer dan de door Casparie genoemde 200 bedden. Het heeft de potentie om verder te groeien als een goed streekziekenhuis. Dat betekent dan wel dat er een cultuuromslag nodig is binnen het ziekenhuis, zowel bij het management als de specialisten. Er zal de bereidheid moeten zijn om te werken zowel in Oss als Veghel. Het is beter dat enkele doktoren moeten reizen om goede zorg te bieden dan dat vele duizenden patiënten en familie moeten reizen om goede zorg te ontvangen. Want is het niet de patiënt waar het allemaal om hoort te gaan?

Het actiecomité is voorstander van het bevriezen van de ziekenhuisplannen. De huidige plannen staan haaks op de gedachte van een goede spreiding en toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg. Er dient een nieuw onderzoek te komen uitgaande van het behoud van beide locaties. Pas dan is een eerlijke keuze mogelijk voor de beste ziekenhuiszorg in onze regio. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Dossier Ziekenhuis

U bent hier