h

Nieuws van de afdeling

1 maart 2001

Financieel debâcle dreigt met invoering van nieuw openbaar vervoerssysteem

In een brief aan het college vraagt de SP-fractie om binnen een maand een extra gecombineerde commissievergadering Stadsbeheer en Sociale Zaken bijeen te roepen over het nieuwe vervoerssysteem dat het college wil invoeren. Het college voert een chaotisch beleid waarbij de regie volkomen zoek lijkt. Op al onze vragen blijft men het antwoord schuldig. De SP-fractie is bijzonder veronrust over dit ongewisse avontuur waarbij de provincie de de risico's naar de gemeente schuift. Een gemeente die vervolgens de rekening presenteert aan de ouderen en gehandicapten.

Lees verder
1 maart 2001

Behoud kabel veel voordeliger dan verkoop

De SP heeft doorgerekend wat het vanuit financieel perspectief betekent als de kabel wordt verkocht. De conclusie van het college is dat de kabel op korte termijn moet worden verkocht, omdat deze snel in waarde zal dalen. Hoewel dit mag worden betwijfeld, concludeert de SP op grond van de doorrekening die ambtelijk is getoetst dat behoud van de kabel in financiële zin een loterij zonder nieten is. Het is uit financieel oogpunt verstandiger de kabel niet te verkopen.

Lees verder
26 februari 2001

SP-Maasland Run Classic van start

Op 11 mei gaat in Geffen de eerste wedstrijd in de SP-Maasland Run Classic van start. De Maasland Run Classic is een serie van 10 hardloopwedstrijden in Oss en omgeving waarvan de SP opnieuw hoofdsponsor is.

Lees verder
21 februari 2001

Platform voor ouderen opgericht

Als eerste en enige partij in Nederland heeft de SP besloten een eigen ouderenafdeling op te richten. De bedoeling is dat ouderen de mogelijkheid moeten krijgen gehoord te worden over de problemen die speciaal de ouderen betreffen. Die problemen moeten NU opgelost worden.

Lees verder
16 februari 2001

Anna moet blijven: Grootste handtekeningenactie ooit in Oss

Het actiecomité ‘Anna moet blijven’ heeft binnen twee weken meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald, en na 3 weken meer dan 14.000. Massaal wordt getekend voor behoud van het Sint Anna ziekenhuis.

Lees verder
9 februari 2001

Enquete vervoerskosten gehandicapten: Keuzevrijheid

Op woensdagavond 21 februari aanstaande vindt er in het gebouw ‘de Binnenstad’ aan het Barbaraplein een bijeenkomst plaats.
Op deze avond wordt de uitslag van de enquête over de vervoers-voorzieningen voor gehandi-capten aangeboden aan wethouder Kerkhof.

Lees verder

Pagina's

U bent hier