h

Nieuws van de afdeling

30 maart 2001

Massaal protest van ouderen en gehandicapten

Massaal hebben de gehandicapten en ouderen op de commissievergadering van 29 maart geprotesteerd tegen de bezuinigingen op het gehandicapten- en ouderenvervoer. Het college wil de vervoers-kostenvergoeding voor gehandicapten verlagen van 2200 gulden naar ruim 500 gulden per jaar. Het ouderenwerk de Rigom, de ouderenbonden en de gehandicaptenorganisaties wijzen categorisch de voorstellen af. Vooralsnog alleen met steun van de SP.

Lees verder
15 maart 2001

Geen afbraak WVG

Het comité Eerlijk Delen roept alle Ossenaren die gebruik maken van de WVG op, om op donderdag 29 maart naar het gemeentehuis te komen. Er is dan een commissievergadering waarin besluiten zullen worden genomen over de nieuwe plannen voor de vervoersvoorzieningen voor gehandicapten.

Lees verder
2 maart 2001

Plannen ziekenhuis ondervinden toenemende kritiek

De plannen van de Raad van Bestuur om een nieuw ziekenhuis te bouwen ergens in een wei tussen Oss en Veghel hebben averij opgelopen. Reeds in december had de directie een zogenaamde startbrief willen vragen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit wilde men min of meer verborgen voor de publieke opinie voor elkaar zien te krijgen. Onder druk van de acties in Oss en Veghel is een en ander volop in de publiciteit gekomen en ondervinden de plannen toenemend kritiek.

Lees verder
1 maart 2001

Financieel debâcle dreigt met invoering van nieuw openbaar vervoerssysteem

In een brief aan het college vraagt de SP-fractie om binnen een maand een extra gecombineerde commissievergadering Stadsbeheer en Sociale Zaken bijeen te roepen over het nieuwe vervoerssysteem dat het college wil invoeren. Het college voert een chaotisch beleid waarbij de regie volkomen zoek lijkt. Op al onze vragen blijft men het antwoord schuldig. De SP-fractie is bijzonder veronrust over dit ongewisse avontuur waarbij de provincie de de risico's naar de gemeente schuift. Een gemeente die vervolgens de rekening presenteert aan de ouderen en gehandicapten.

Lees verder
1 maart 2001

Behoud kabel veel voordeliger dan verkoop

De SP heeft doorgerekend wat het vanuit financieel perspectief betekent als de kabel wordt verkocht. De conclusie van het college is dat de kabel op korte termijn moet worden verkocht, omdat deze snel in waarde zal dalen. Hoewel dit mag worden betwijfeld, concludeert de SP op grond van de doorrekening die ambtelijk is getoetst dat behoud van de kabel in financiële zin een loterij zonder nieten is. Het is uit financieel oogpunt verstandiger de kabel niet te verkopen.

Lees verder
26 februari 2001

SP-Maasland Run Classic van start

Op 11 mei gaat in Geffen de eerste wedstrijd in de SP-Maasland Run Classic van start. De Maasland Run Classic is een serie van 10 hardloopwedstrijden in Oss en omgeving waarvan de SP opnieuw hoofdsponsor is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier