h

Nieuws uit 2017

2 juni 2017

Geld voor wijkverpleging voor cliënten Brabantzorg is op

Foto: SP

In het Brabants Dagblad van donderdag 01-06-2017 lezen wij tot onze verbazing dat het geld bij Brabantzorg voor wijkverpleging op is.

Ik citeer de krant: “VGZ en Brabantzorg zijn het over één ding eens: De cliënt wordt de dupe.”

Zo gaan zorgverzekeraars en zorginstanties dus met hun cliënten om. Cliënten die meestal oud, kwetsbaar of ziek zijn.

Er is in 2015 besloten dat zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor wijkverpleging. Brabantzorg en VGZ hebben met elkaar afspraken gemaakt die zoals nu blijkt heel slecht zijn en totaal onduidelijk. Dit alles over de rug van de cliënten.

Lees verder
28 mei 2017

BrabantWonen speelt mooi weer

BrabantWonen heeft een brief geschreven aan het college van Oss. In deze brief speelt de woningcorporatie mooi weer, volgens hen is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. De SP denkt daar anders over: er is juist een structureel probleem.

BrabantWonen doet uit zichzelf niets maar moet steeds door de rechter, de Huurcommissie of door actie van de SP of huurders met de neus op de feiten worden gedrukt en gedwongen worden om tot actie en terugbetaling over te gaan.

Lees verder
28 mei 2017

Dit moet beter, maar wie gaat dat betalen

Foto: SP

Al jaren wordt er gemopperd op de lelijke gebouwen in het centrum, vooral op het oude V&D pand. “Platgooien en inzaaien” is intussen een veel gehoorde uitspraak nu V&D is verdwenen. Het lijkt een goed idee en een mogelijk oplossing voor deze prominente plek in het centrum. Het probleem is echter dat het gebouw en de grond waarop het staat eigendom zijn van een grote vastgoedeigenaar: de Van Deursen Group uit Den Bosch.

Lees verder
21 mei 2017

SP steekt ambulance hart onder de riem

Foto: SP
Blij verrast nam op zondagmiddag het personeel van de ambulancepost aan de Aengelbertlaan de taart in ontvangst van de Osse SP-afdeling. Als waardering voor het goede en belangrijke werk wat ze doen, en als steuntje in de rug in verband met de onzekere toekomst van de ambulancezorg in Nederland. 
Aanstaande dinsdag debatteert de Tweede Kamer over een nieuwe wet op de Ambulancezorg. Minister Schippers wil meer marktwerking en onderzoekt de mogelijkheid om private zorgverzekeraars de zeggenschap over de ambulancezorg te geven. De SP zal aanstaande dinsdag bij monde van Lilian Marijnissen fel tegengas geven. De ambulancezorg moet in overheidshanden blijven. Ongelukken doen nou eenmaal niet aan marktwerking.Lees verder
21 mei 2017

Project Focus wordt aangepast

Foto: SP

Het re-integratieproject Focus in Oss wordt bijgesteld. In april 2016 bracht de SP een rapport uit met veel kritische vraagtekens bij dit re-integratieproject. Er waren veel klachten binnengekomen. Mede naar aanleiding van dat rapport stelde de gemeente een onderzoek in. De uitslag van dat onderzoek werd donderdag 18 mei in de commissievergadering besproken. De SP is blij dat haar bevindingen terecht zijn gebleken: het project Focus wordt opnieuw bezien.

Lees verder
21 mei 2017

SP tegen stoepkrijtverbod

Met de zomer in aantocht verbetert het weer en gaan kinderen meer buiten spelen. De SP vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt kunnen spelen. Speelvoorzieningen dragen daaraan bij maar ook buiten de speelvedjes wordt op straat gespeeld. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een aantal zaken geregeld om sport en spel te bevorderen. Sommige van die regels schieten door, zijn niet meer van deze tijd of kunnen verkeerd opgevat worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier