h

Project Focus wordt aangepast

21 mei 2017

Project Focus wordt aangepast

Foto: SP

Het re-integratieproject Focus in Oss wordt bijgesteld. In april 2016 bracht de SP een rapport uit met veel kritische vraagtekens bij dit re-integratieproject. Er waren veel klachten binnengekomen. Mede naar aanleiding van dat rapport stelde de gemeente een onderzoek in. De uitslag van dat onderzoek werd donderdag 18 mei in de commissievergadering besproken. De SP is blij dat haar bevindingen terecht zijn gebleken: het project Focus wordt opnieuw bezien.

De SP kan zich vinden in de aanbevelingen die het onderzoek op tafel legt. Vooral het feit dat de bejegening en de sanctionering worden aangepast, is heel belangrijk. Dit doet recht aan de mensen die aan het project deelnemen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het project succesvol kan zijn, mits het op de juiste manier wordt uitgevoerd.

U bent hier