h

BrabantWonen speelt mooi weer

28 mei 2017

BrabantWonen speelt mooi weer

BrabantWonen heeft een brief geschreven aan het college van Oss. In deze brief speelt de woningcorporatie mooi weer, volgens hen is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. De SP denkt daar anders over: er is juist een structureel probleem.

BrabantWonen doet uit zichzelf niets maar moet steeds door de rechter, de Huurcommissie of door actie van de SP of huurders met de neus op de feiten worden gedrukt en gedwongen worden om tot actie en terugbetaling over te gaan.

Half mei 2017 stond er een verslag van BrabantWonen op de agenda van de commissievergadering van de Gemeenteraad. In dit verslag staan de activiteiten die de woningcorporatie heeft ondernomen naar aanleiding van een SP motie die in de Gemeenteraad van juni 2015 is aangenomen. Deze motie riep op om de eindafrekeningen van vertrokken huurders opnieuw te controleren. 

Uit onze ervaringen bij de SP-Hulpdienst bleek namelijk dat BrabantWonen vaak veel te veel in rekening heeft gebracht: te hoge kosten, werkzaamheden die niet uitgevoerd werden of juist helemaal niet nodig waren volgens de wet.

De SP vindt het antwoord van directeur Roozendaal hypocriet. Dhr. Roozendaal zegt over de eindafrekeningen: 

"Het is gebleken dat Brabant Wonen daarbij in het verleden in sommige gevallen fouten heeft gemaakt."

Hoezo sommige gevallen? Bij de SP zijn honderden, zo niet duizenden gevallen bekend. Wij hebben al lang geleden geconstateerd dat het bij Brabant Wonen ontbreekt aan kennis en we hebben aangedrongen op scholing van het personeel. Jo van Dijk heeft er al die tijd aan getrokken, en na een heleboel commotie in 2013 is er uiteindelijk besloten om het personeel te instrueren. 

Een advocaat van BrabantWonen bevestigde reeds in 2005 dat dit nodig was. Tenslotte zijn de nieuwe huurvoorwaarden in oktober 2003 ingevoerd door de Tweede Kamer. De SP vindt het vreemd dat de Raad van Commissarissen dit in al die jaren niet heeft aangepakt. Heeft zij haar ogen opzettelijk gesloten?

Vervolgens zegt dhr. Roozendaal in het verslag aan de Gemeenteraad, dit allemaal te betreuren en zijn er excuses aangeboden waar mensen benadeeld zijn.

“Wij hebben ons vanaf het begin gericht op drie zaken op open en transparant communiceren, het voorkomen van nieuwe fouten en het herstellen van eventueel gemaakte fouten.” 

Maar dat klopt niet. Wij hebben fouten steeds opnieuw bij BrabantWonen aan de orde gesteld. Meerdere malen is door ons voorgesteld om de huurders op te roepen vanwege het mutatiebeleid. Wij zijn daarin zelfs coulant geweest door een terugwerkende periode van 5 jaar te eisen. Van dhr. Roozendaal was het antwoord:

Jullie hebben nooit genoeg, dat doen we niet.” 

De SP-Hulpdienst is er om mensen te helpen en onrecht te voorkomen, de huurders zijn hier zwaar benadeeld. Door de halsstarrigheid van BrabantWonen waren wij genoodzaakt om de Gemeenteraad in te schakelen en middels een motie BrabantWonen op te roepen de eindafrekeningen eigenhandig opnieuw te beoordelen.

BrabantWonen heeft vervolgens een speciaal team samen gesteld en heeft (oud)huurders opgeroepen te reageren als ze dachten dat er iets mis was. Maar men kan niet van huurders verwachten dat die de juridische kennis hebben over het mutatie beleid, over wat er is toegestaan en wat niet: het aantal mensen dat reageerde was dan ook laag. Onafhankelijk toezicht om alle eindafrekeningen opnieuw te bekijken is door dhr. Roozendaal geweigerd.

Helaas zijn er zelfs bij de mensen die reageerden weer fouten gemaakt. Inmiddels zijn bij de SP-Hulpdienst nieuwe gevallen bekend waarbij het speciale team van BrabantWonen concludeerde dat er niets mis was, maar waar er dankzij tussenkomst van de SP opnieuw geld is terugbetaald.

Op deze manier blijven mensen benadeeld worden, neem van ons aan: we houden BrabantWonen in de gaten. En heeft U problemen met de woningcorporatie? Neem dan vooral contact met ons op!

U bent hier