h

SP tegen stoepkrijtverbod

21 mei 2017

SP tegen stoepkrijtverbod

Met de zomer in aantocht verbetert het weer en gaan kinderen meer buiten spelen. De SP vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt kunnen spelen. Speelvoorzieningen dragen daaraan bij maar ook buiten de speelvedjes wordt op straat gespeeld. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een aantal zaken geregeld om sport en spel te bevorderen. Sommige van die regels schieten door, zijn niet meer van deze tijd of kunnen verkeerd opgevat worden.

Een vooreeld hiervan is artikel 2:42 Plakken en kladden.  Hier staat:

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.   

Hier staat dus dat het in beginsel verboden is om te stoepkrijten, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming wordt gevraagd. Een stoepkrijtverbod dus.

De SP is van mening dat dit stoepkrijtverbod afgeschaft dient te worden omdat buiten spelen belangrijk is voor kinderen..Het stoepkrijten zorgt voor weinig overlasten is indien wenselijk  eenvoudig te verwijderen.Trouwens één regenbui en weg is het!
De SP wil dat het college een voorstel maakt waarin het stoepkrijtverbod wordt afgeschaft door middel van het schrappen van desbetreffnde tekst in de APV.

U bent hier