h

Nieuws uit 2017

24 augustus 2017

Oplossing voor Petjesbar?

Zoals u weet is cafézaal De PetjesBar in Overlangel op woensdag 9 augustus afgebrand. Dit is een groot drama voor de ondernemer zelf. De PetjesBar is een belangrijke ontmoetingsplek van Neerloon, Overlangel en Keent waardoor ook vele verenigingen direct getroffen zijn door de brand. Zij zijn letterlijk dakloos geworden. 

De SP vindt het belangrijk dat er op de korte termijn een oplossing komt voor de vele verenigingen. Continuïteit van het verenigings- en gemeenschapsleven is wat de SP betreft de eerste prioriteit. Wanneer het verenigings- en gemeenschapsleven geen doorgang kan ondervinden werkt dit verlammend voor de verenigingen, vrijwilligers en leden. De SP is dan ook verbaasd over de uitspraken die wethouder Wagemakers (VVD) deed in de diverse media, waarin hij stelt dat verenigingen in het parochiezaaltje of in de vervallen voormalige school terecht kunnen. Dit is geen volwaardige tijdelijke oplossing: de SP wil maximale ondersteuning voor het verenigingsleven van NOK. Vele verenigingen hebben aangegeven mee te willen denken en letterlijk de handen uit de mouwen te willen steken bij het creëren van een passende oplossing.

Lees verder
20 augustus 2017

Problemen bij zorggroep 't Zicht

De afgelopen periode is de SP benaderd door enkele ouders en cliënten die bij “t Zicht in zorg zijn geweest. Zij hebben negatieve ervaringen opgedaan, en vervelend was dat zij voor hun klachten geen gehoor vonden.

Klachtenprocedures waren er niet, gesprekken liepen op niets uit. Een behoorlijke groep cliënten met hun ouders is daar dus weggegaan en heeft daar schade aan ondervonden.

Men vroeg zich ook af wat er wordt gedaan met de zorggelden. De SP is van mening, dat zorggelden aan goede zorg besteed moeten worden.  Tevens hebben wij als raadsleden van de SP de verantwoordelijkheid voor goede zorg.

Na diverse gesprekken met cliënten hun ouders en personeelsleden ( allen mensen die nu niet meer bij ’t Zicht zijn) hebben wij gemeend om  kritische vragen voor te leggen aan het College. De SP wil dat er een onderzoek komt en dat de zorg weer zorgvuldig geregeld is.

Hier het verhaal over het verloop van het onderzoek en de vragen aan het college van B en W

Lees verder
22 juli 2017

Bos vernield voor vuurwerk

Op 22 juli wordt op het terrein van de Geffense Plas het Fatality festival gehouden. In de week voorafgaand aan het festival is een klein deel van het bos bewust vernield om het afsteken van vuurwerk tijdens het festival mogelijk te maken. Op de  foto’s is te zien wat er is gebeurd.

Foto: SP

Lees verder
19 juli 2017

Ierland centraal bij Het Vierde Beeld

Woensdagavond 30 augustus staat Ierland centraal bij cultuurspektakel “Het Vierde Beeld” op het plein bij de Grote Kerk in Oss.

Foto: SP

Het plein wordt ook dit jaar weer omgetoverd in een sfeervol openluchttheater met 500 stoelen. Dit culturele evenement wordt dit jaar voor de 19e keer gehouden en is een initiatief van de Osse SP. Doel is om cultuur letterlijk op straat te brengen en iedere jaar heeft “Het Vierde Beeld”een ander thema. Vorig jaar stond Rotterdam centraal en het jaardaarvoor fotografie. Dit jaar is het thema Ierland, een land met een bijzondere en rijke cultuur. Veel daarvan is 30 augustus te horen en te zien in Oss.

Lees verder
16 juli 2017

SP wil draagkrachtnorm naar 130%

De armoede in ons land en de armoede in Oss  is de laatste jaren enorm gestegen. Dit betekent dat er enkele honderdduizenden huishoudens onder het bestaansminimum leven en zoveel temeer kinderen schade ondervinden. Hierdoor komen mensen in de problemen  door de armoedeval. Eenverhoging van de draagkrachtnorm  geeft de gemeente betere mogelijkheden om 
de toegenomen armoede te bestrijden vooral voor mensen met financiële problemen.  Door de ophoging naar 130% komen  mensen eerder in aanmerking voor gemeentelijke regelingen zoals “mee doen is belangrijk “ en ziektekosten via azoss.

Lees verder
16 juli 2017

Extra ondersteuning voor vrijwilligers

Foto: SP

De SP hecht grote waarde aan vrijwilligerswerk en is van mening dat vrijwilligers goede ondersteuning vanuit de gemeente verdienen. Veel Ossenaren leveren als vrijwilliger gratis een belangrijke bijdrage voor de samenleving. Vrijwilligers krijgen hierdoor nieuwe ervaringen en contacten voor terug. Daarnaast is het dankbaar werk om te doen. De SP vindt het belangrijk om goed voor onze vrijwilligers te zorgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier