h

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen € 200 extra

21 december 2004

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen € 200 extra

In januari 2005 krijgen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 110% van het minimum € 200 extra op hun rekening gestort. Dit is een extraatje waartoe het college besloten heeft om het daadwerkelijke koopkrachtverlies van deze groep mensen beter te dekken. Deze groep blijkt het meest te lijden onder de bezuinigingen in met name het ziekenfonds.

In totaal komen 650 mensen in aanmerking die nu bekend zijn bij de gemeente omdat ze in 2004 een aanvraag hebben ingediend in het kader van de regeling ´Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten´. De vergoeding was vastgesteld op € 100 en wordt nu eenmalig verhoogd naar € 300. Gebleken is dat minder mensen dan verwacht gebruik hebben gemaakt van de regeling en dat deze aan de lage kant is.

Henk van GervenMensen die tot nu toe niets hebben aangevraagd en wel in aanmerking denken te komen, moeten vóór 1 januari 2005 een aanvraag indienen om alsnog € 300 te ontvangen. De middelen voor deze doelgroep zijn onder druk van de Tweede Kamer beschikbaar gesteld door het Rijk. Bij de handeling van de Wet Werk en Bijstand in 2004 heeft de Kamer er op aangedrongen dat bijstand mogelijk moest blijven voor mensen die meerkosten hebben omdat ze in bijzondere omstandigheden verkeren. Het gaat om zogenaamde ´verborgen´ kosten, zoals telefoonkosten en extra kosten voor mantelzorg.

Henk van Gerven, wethouder SP.

U bent hier