h

Nieuws uit 2004

29 november 2004

Enquête: Berghemse bevolking vóór schoolkeuzevrijheid

Afgelopen vrijdag bood Henk van Schijndel (raadslid SP-fractie) namens de SP het rapport Berghemse bevolking kiest voor schoolkeuzevrijheid aan voorzitter H. Rijkers van het SKBO (Stichting Katholiek Basisonderwijs) aan. In dit rapport wordt verslag gedaan van de huis-aan-huis-enquête die de SP in samenwerking met ouders v.d.Mettegeupel-Piekenhoef de afgelopen weken onder 322 inwoners van Berghem-Zuid hield. De belangrijkste uitkomst is, dat maar liefst 85% van de geënquêteerden vindt dat ouders in Berghem moeten kunnen kiezen uit tenminste twee verschillende scholen, zoals katholiek of openbaar.

Lees verder
29 november 2004

Toon Voets gekozen in bestuur Waterschap

Toon Voets, fractievoorzitter van de SP in de Osse raad, is gekozen in het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas. Voets wist ruim 4800 stemmen te vergaren en werd daarmee ruimschoots gekozen.

Lees verder
28 november 2004

Stijging tarief Taxihopper onaanvaardbaar

Alweer zijn de tarieven voor de het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer “de Taxihopper”fors gestegen. Een verhoging van maar liefst 40% bovenop de eerdere structurele verhoging dit jaar. De reden van deze verhoging is volgens de Provincie de overschrijding van het beschikbare subsidiebedrag voor deze vorm van openbaar vervoer.

Lees verder
24 november 2004

SP pleit voor behoud pand Peperstraat 12

Bij de raadscommissie van 23 november voerde Mari-Anne Marijnissen het woord over het pand Peperstraat 12 dat waarschijnlijk gesloopt moet worden. Een pand dat niet alleen bouwhistorische waarde heeft maar ook door zijn bewoningsgeschiedenis een voor Oss belangrijke cultuurhistorische waarde.

Lees verder
24 november 2004

Jules Iding roept op niet mee te werken aan huurstijging

Jules IdingJules Iding roept directeuren van Brabant Wonen en Stichting Maasland op om niet mee te werken aan de kabinetsplannen voor een forse huurstijging voor een deel van hun woningbestand.

Lees verder
17 november 2004

Nieuwjaarsreceptie SP afdeling Oss

Zondagmiddag 2 januari houdt de SP-afdeling Oss haar nieuwjaarsreceptie. Vanaf 16.00 uur zijn alle leden welkom in ons gebouw aan de Linkensweg in Oss.

Lees verder

Pagina's

U bent hier