h

SP Brabant wil meer rijksgeld voor kunst- en cultuur

7 december 2004

SP Brabant wil meer rijksgeld voor kunst- en cultuur

In Noord-Brabant wonen 2,4 miljoen mensen. Dit is ongeveer 14% van de totale Nederlandse bevolking. Als we echter kijken naar de verdeling van de rijksgelden voor kunst en cultuur dan is het duidelijk dat Brabant “aan de achterste mem hangt”! Van het rijksbudget voor kunst- en cultuur gaat immers slechts 5% naar Brabant, Limburg en Zeeland samen.

SP-raadslid Jan van der Doelen haalt handtekeningen op bij theater de Lievekamp in Oss
SP-raadslid Jan van der Doelen haalt handtekeningen op bij theater de Lievekamp in Oss

In Noord-Brabant wonen 2,4 miljoen mensen. Dit is ongeveer 14% van de totale Nederlandse bevolking. Als we echter kijken naar de verdeling van de rijksgelden voor kunst en cultuur dan is het duidelijk dat Brabant “aan de achterste mem hangt”! Van het rijksbudget voor kunst- en cultuur gaat immers slechts 5% naar Brabant, Limburg en Zeeland samen.

Een verhouding dus die absoluut scheef is. De SP afdeling Oss sluit zich dan ook aan bij de campagne die gestart is door de Brabantse Statenfractie om op korte termijn met handtekeningen van Brabantse inwoners bij staatssecretaris van der Laan te pleiten voor een evenwichtiger verdeling van rijksgelden voor kunst- en cultuur. Natuurlijk is het pleidooi van de Brabantse SP er niet opgericht gelden weg te halen bij andere provincies. Om een voorbeeld te geven van de scheefgroei: Het noorden krijgt voor dans 1,1 miljoen Euro op 1,7 miljoen inwoners, het oosten 2,5 miljoen Euro op 3 miljoen inwoners. De drie zuidelijke provincies samen moeten het zien te stellen met een schamele 0,55 miljoen Euro voor dans op 3,9 miljoen inwoners.

Het gevolg van deze onderbedeling is bijvoorbeeld dat het zuiden haar gerenommeerde en internationaal geroemde dansgezelschap Raz dreigt te verliezen. Door middel van de onderstaande brief aan staatssecretaris Van der Laan heeft de SP-afdeling Oss al laten blijken niet tevreden te zijn over de verdeling van de gelden voor kunst en cultuur, maar met ingang van 6 december zullen medewerkers van de SP bij schouwburg De Lievekamp in Oss staan om mensen te vragen hun handtekening te zetten onder de eis tot meer rechtvaardigheid in de verdeling van de rijksgelden voor kunst en cultuur.

Download/bekijk hier de brief aan staatssecretaris Van der Laan. (PDF-bestand)
Dossier Cultuur

U bent hier