h

Open brief tegen de wet Maatschappelijke Ondersteuning

19 december 2004

Open brief tegen de wet Maatschappelijke Ondersteuning

De invoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal leiden tot rechtsongelijk tussen burgers en grote financiële problemen veroorzaken voor gemeenten. Dit schrijven de wethouders van sociale zaken van Enschede, Heerlen en SP-wethouder Van Gerven in een open brief aan de Tweede Kamercommissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

In april 2004 is door de regering de contourennota voor de wet Maatschappelijke Ondersteuning uitgebracht. Voorgesteld wordt om de uitvoering van de thuiszorg neer te leggen bij de gemeenten, inclusief de daarbij horende kosten. Er wordt echter niet gesproken over extra geld om deze "vermaatschappelijking van de zorg" te kunnen betalen. Op 9 december a.s. wordt de contourennota behandeld door de vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De drie wethouders vrezen dat met de nieuwe wet de solidariteit tussen burgers, met garanties voor gelijke rechten op zorg en ondersteuning, wordt losgelaten. De wethouders stellen vanuit het gelijkheidsbeginsel alle burgers hetzelfde recht hebben op een basisniveau van zorg en ondersteuning. Door de WMO worden gemeenten gedwongen eigen keuzes te maken welke voorzieningen worden aangeboden en vergoed. Dit zal leiden tot grote rechtsongelijkheid tussen burgers in de verschillende gemeenten.

De wethouders willen dat de regering het recht van burgers op maatschappelijke ondersteuning in de wet vastlegt. Zij pleiten ervoor om tevens vast te leggen welke voorzieningen elke gemeente minimaal moet verstrekken. De rechten van burgers en de plichten van gemeenten moeten duidelijk zijn omschreven. Door verankering in de wet zijn voor elke hulpbehoevende burger in het land dezelfde rechten op zorg gegarandeerd, ongeacht de gemeente waarin hij of zij woont!

Zo’n basispakket kost natuurlijk geld. De gemeenten zijn voor de financiering van deze zorg afhankelijk van het Rijk. De drie wethouders vinden dat het Rijk de gemaakte kosten voor ondersteuning moet vergoeden op basis van het werkelijke uitgavenniveau. Op deze wijze kan het probleem van (her)verdeling van budgetten tussen gemeenten worden opgelost.

Download/bekijk hier de open brief aan de vaste kamercommissie voor VWS (PDF-bestand)

U bent hier