h

College gemeente Oss unaniem tegen prijsverhoging Taxihopper

5 december 2004

College gemeente Oss unaniem tegen prijsverhoging Taxihopper

Een meerderheid van het algemeen bestuur van Taxihopper, bestaande uit Provincie Noord Brabant en gemeenten in Noordoost Brabant, heeft besloten om de tarieven voor pashouders van taxihopper te verhogen van €1,05 naar € 1,45 per zone. De reden voor de verhoging is de overschrijding van de subsidie die de provincie op basis van een uitkering van het Rijk beschikbaar heeft.

Wethouder Jules Iding heeft met unanieme steun van het college van B&W niet ingestemd met de verhoging. Iding: ‘Ik ben het volstrekt niet eens met degenen die zeggen dat Taxihopper te goedkoop is en daarom aan het eigen succes ten onder dreigt te gaan. De sterke groei van het gebruik van Taxihopper geeft aan dat bij een aantrekkelijke prijs (toch nog bijna 1,5 keer het OV tarief) openbaar vervoer wel degelijk belangstelling geniet. Ik vind een tariefsverhoging van bijna 40% in deze tijd van matiging niet verantwoord.

Bovendien kan niet worden uitgesloten dat de tariefsverhoging leidt tot vraaguitval. Dat kan toch niet de bedoeling zijn in een tijd dat stimulering van het openbaar vervoer hard nodig is. Een vervelende consequentie is dat de ouderen en minima, die in Oss 25% korting genieten op het tarief, ook te maken krijgen met deze tariefsverhoging van 40 eurocent per zone. Ik ga college en gemeenteraad voorstellen om deze tariefsverhoging voor ouderen en minima, voor rekening van de gemeente Oss te nemen.’

Dossier Openbaar vervoer

U bent hier