h

Nieuws uit 2000

3 november 2000

Persbijeenkomst nieuwe campagne “Stop Uitverkoop Beschaving”

Eind oktober is de SP gestart met de landelijke campagne: “Stop Uitverkoop Beschaving” van start gegaan. In Oss begon de actie in het partijgebouw aan de Linkensweg met een persbijeenkomst. Nederland wordt rijker. Je zou denken dat dan alles in Nederland vanzelfsprekend opbloeit. Het tegendeel is helaas waar.

Lees verder
31 oktober 2000

Water in de polder

Onlangs vond er in de Groene Engel een druk bezochte discussieavond plaats over de arbeidsvoorwaarden in de 21-ste eeuw. Het veelgeroemde Nederlandse poldermodel werd onder de loep genomen. Zullen de dijken het houden in onze nieuwe eeuw of is er water te verwachten?

Lees verder
27 oktober 2000

Grote meerderheid mensen in Oss voor behoud kabel

De SP is deze maand gestart met een enquête om de mening van de Ossenaren te peilen over het wel of niet verkopen van de kabel. Een grote meerderheid is voor behoud van de kabel. Van de 352 geënquêteerden die zich voor of tegen verkoop hebben uitgesproken, zijn maar liefst 90% van de mensen voor behoud. Slechts 10% kiezen voor verkoop.

Lees verder
22 oktober 2000

30 oktober discussieavond in De Groene Engel

Maandagavond 30 oktober organiseert de Osse afdeling van FNV Bondgenoten en Bouw in samenwerking met de SP een discussieavond onder de titel ‘Water in de Polder’.

Lees verder
20 oktober 2000

Centrumplan

De uitvoering van het centrumplan lijkt door tegenstellingen in de coalitie verder te vertragen. De coalitiepartijen raken verstrikt in hun eigen web. De ambtenaren dreigen het slachtoffer te worden van dit politieke spel.

Lees verder
18 oktober 2000

Ambulance in gevaar

Iedereen weet het: als iedere seconde telt: bel 112. Alleen, minister Borst is niet van plan ervoor te zorgen dat de ambulance straks ook op tijd komt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier