h

Grote meerderheid mensen in Oss voor behoud kabel

27 oktober 2000

Grote meerderheid mensen in Oss voor behoud kabel

De SP is deze maand gestart met een enquête om de mening van de Ossenaren te peilen over het wel of niet verkopen van de kabel. Een grote meerderheid is voor behoud van de kabel. Van de 352 geënquêteerden die zich voor of tegen verkoop hebben uitgesproken, zijn maar liefst 90% van de mensen voor behoud. Slechts 10% kiezen voor verkoop.

Dit is het resultaat per 25 november 2000 van de meningspeiling die de SP onder de Ossenaren in Oss thans uitvoert. De meningspeiling geschiedt op verschillende wijze. Allereerst zijn duizenden enquêtes over heel Oss verspreid. Deze enquêtes kunnen worden ingeleverd op contactadressen. Ook is het mogelijk per e-mail te reageren. In de wijk Mettegeupel en in Macharen worden enquêtes persoonlijk afgegeven en weer opgehaald. Deze verschillende wijzen van enquêteren en mogelijkheden om te reageren, leiden tot verschillende resultaten met percentages tussen de 79 tot 95% van de mensen die kiezen voor behoud. Ondanks deze verschillen is de trend onmiskenbaar dat een overgrote meerderheid de kabel niet wil verkopen. Dat zoveel Ossenaren kiezen voor behoud heeft ongetwijfeld te maken met alle negatieve publiciteit rond de dienstverlening van particuliere kabelbedrijven als UPC.

Een aantal burgers is het politieke gekonkel meer dan zat. Men wil dat er gekozen wordt in het belang van de Osse burger. Gevreesd wordt dat bij verkoop de prijzen omhoog zullen gaan en de dienstverlening vermindert. Zoals nu al het geval is bij geprivatiseerde bedrijven als de NS en de KPN. Onverminderd is de roep om een snelle realisatie van internet.

Naar aanleiding van deze voorlopige resultaten is de SP gesterkt in haar mening dat de door het college beoogde verkoop van de kabel vanuit democratisch oogpunt een gotspe is.

Ook vanwege de onzekere ontwikkeling binnen kabelland is de SP voorstander om de kabel thans niet te verkopen. De particuliere kabelmaatschappijen gedragen zich steeds meer als monopolisten, hetgeen een regelrechte bedreiging vormt voor de belangen van de burger. Recent nog heeft de VECAI, de landelijke koepel van kabelexploitanten, verklaard dat het maandelijks tarief voor de radio- en tv-zenders met 30% omhoog moet naar 30 gulden per maand om de winstgevendheid van de particuliere kabelmaatschappijen te waarborgen. Het Osse tarief is thans circa 14 gulden per maand en daarmee een van de laagste van Nederland. Verkoop van de kabel betekent derhalve het risico van een verdubbeling van het kabeltarief.

De SP pleit naast het behoud van de kabel voor een snelle realisatie van internet op de kabel. Als de raad van Oss vandaag ja daartegen zegt, kan binnen een half jaar internet op de kabel in Oss een feit zijn. Het Osse net is zo modern dat slechts beperkte investeringen nodig zijn om internet op de kabel mogelijk te maken. Vele Ossenaren wachten op internet via de kabel. En zeker diegenen, die met leedwezen hun torenhoge telefoonrekeningen betalen. Met internet op de kabel snijdt het mes aan twee kanten. Het is in het belang van de Osse burger en het is ook financieel gezien zinvol. Met internet op de kabel wordt het Osse kabelnet nog meer waard.

Voor informatie:

Henk van Gerven
Tel: 0412-635997/638885

De afgelopen weken zijn in Oss duizenden enquêtes in de bus gedaan bij de mensen. Op de enquête stonden een twintigtal adressen waar mensen de enquête kunnen inleveren. Tot 25 november 2000 hebben 179 burgers uit eigen beweging het enquêteformulier ingeleverd. Via e-mail hebben 29 mensen gereageerd. In de Mettegeupel en Macharen zijn tot nu toe 133 respectievelijk 11 enquêtes opgehaald. Dit gaf het volgende resultaat te zien:

Behouden Verkopen Totaal
Ingeleverd 171 (95,9%) 8 (4,5%) 179(100%)
E-mail 23 (79,3%) 6 20,7%) 29 (100%)
Mettegeupel 114 (85,7%) 19 (14,3%) 133 (100%)
Macharen 10 (90,9%) 1 (9,1%) 11 (100%)
Totaal 318 (90,3%) 34 (9,7%) 352 (100%)

Bloemlezing uit de reacties:

· "We zetten zelf wel een schotel op het dak, dan zijn we van deze hele discussie af."
· "Met internet op de kabel wordt deze nog veel meer waard dan de genoemde tientallen miljoenen. Dus wachten met verkoop."
· "Ik ben voor behoud, mits de technische mogelijkheden goed worden benut."
· "Ik ben voor behoud mits er minder gekletst wordt en er snel internetvoorziening en modern aanbod op maat komt. Als dit niet snel wordt gerealiseerd vanwege politiek gekonkel, dan maar verkopen onder het motto: eigen schuld, dikke bult."
· "Hopelijk kan mijn bijdrage een aanzet leveren voor het behoud van de Osse kabel."
· "We zijn het totaal niet eens met de verkoop van het Osse kabelnet. Het is van de pot gerukt dat men het kabelnet van Oss gaat verkopen. Nu is het voor iedereen betaalbaar, maar blijft dat na verkoop?"
· "De kabel niet verkopen. Ik dacht dat de kabel van en voor de mensen was."
· "Het duurt veel te lang voor er besluiten worden genomen (zoals internet op de kabel)."
· "N.S., K.L.M., P.T.T., Elektriciteit verkocht. Dienstverlening achteruit! En de prijzen omhoog! Wat nu nog?"

Dossier Kabel

U bent hier