h

Ambulance in gevaar

18 oktober 2000

Ambulance in gevaar

Iedereen weet het: als iedere seconde telt: bel 112. Alleen, minister Borst is niet van plan ervoor te zorgen dat de ambulance straks ook op tijd komt.

Overal in het land dreigen of bestaan ontoelaatbare tekorten. Tot nog toe is Oss dit bespaard gebleven, dankzij de inzet van een piket-wagen: de ambulance op afroep. Maar als de huidige voorstellen voor de ambulance-hulpverlening doorgaan, komt hier ook in Oss een einde aan. Er is dan in de avond-, en weekend-uren maar 1 ambulance. Als die bezet is en er gebeurt iets, dan moet de tweede wagen uit Uden, Veghel of Den Bosch komen.

De SP heeft tegen deze ontwikkelingen protest aangetekend, zowel in de gemeenteraad als in de Tweede Kamer, waar Agnes Kant de minister scherp heeft ondervraagd over deze kwestie. Linksom of rechtom, maar er moet geld voor worden vrijgemaakt om de ambulance te kunnen laten rijden. 112, je moet er wel op kunnen rekenen!

U bent hier