h

Centrumplan

20 oktober 2000

Centrumplan

De uitvoering van het centrumplan lijkt door tegenstellingen in de coalitie verder te vertragen. De coalitiepartijen raken verstrikt in hun eigen web. De ambtenaren dreigen het slachtoffer te worden van dit politieke spel.

Jules IdingToen de PvdA in het voorjaar het SP-college opblies lag er een totaal herinrichtingsplan voor Kerkstraat, Heuvelstraat en Heuvel, klaar voor de inspraak. De coalitiepartijen van nu wensten dat plan niet te behandelen. Om voortgang in de uitvoering van het centrumplan te houden wilde het demissionair college als compromis het herinrichtingsplan voor Kerkstraat en Heuvelstraat in de inspraak brengen. Ook dat werd geboycot.

Volgens formateur Ras zou de coalitie met een geheel nieuw centrumplan komen. Gevolg een vertraging in de uitvoering van een half jaar. Dit alles tot groot ongenoegen van de centrumondernemers in het bijzonder de firma Duthler die dreigde af te zien van een vestiging in Oss.
Inmiddels is door navraag op het gemeentehuis en uitlatingen van wethouder van Orsouw duidelijk dat het nieuwe college helemaal geen opdracht heeft gegeven voor een nieuw plan, maar gewoon het plan van het vorige college gaat uitvoeren. Dat lijkt ons na alle omwegen een verstandig besluit.

Nu lijkt het erop dat de vertraging nog verder gaat toenemen, als tenminste de fractievoorzitter(s) van de coalitiepartijen hun zin krijgen. Zij willen in tegenstelling tot hun wethouder een totaalplan in de inspraak brengen, inclusief de afsluitingsmogelijkheid van het centrum. Dat is niet haalbaar zo horen wij van wethouder van Orsouw. Wij kunnen ons dat goed voorstellen. Door het politieke getruc van de coalitie (willen pronken met andermans veren) is er kostbare tijd verloren gegaan. De ambtenaren wisten ook niet meer waar ze aan toe waren.

De coalitie is verstrikt geraakt in haar eigen web. Maar de politiek is als een koekoek die haar ei in andermans nest legt. Het ei lijkt nu bij de ambtenaren te worden gelegd. Volgens VVD fractievoorzitter van der Loop kan met een verhoogde inzet van de sector stad alles toch weer recht gebreid worden. Het is de sector waarvoor de coalitie tijdens de coalitievorming een lans heeft gebroken, omdat ze toch al zoveel voor haar kiezen kreeg. Het laatste wat mag gebeuren is dat de ambtenaren de dupe worden van dit dubieuze coalitiespel.

Jules Iding

U bent hier